Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Ontdek het archief van het Rode Kruis tijdens WOI

Texte petit  Texte normal  Texte grand
04/10/2017 - Inventarisatie - Digitalisering - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Het Algemeen Rijksarchief bewaart 28 strekkende meter archief over de activiteiten van het Belgische Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog. Via de inventaris kan je het volledige archief raadplegen in onze leeszaal in de Ruisbroekstraat. Maar enkele reeksen uit dit bestand zijn ook gedigitaliseerd en online raadpleegbaar, of digitaal te raadplegen in de leeszalen. Het gaat om de steekkaarten met de gegevens van gewonde Belgische soldaten die werden verpleegd in Belgische ziekenhuizen, en enkele honderden foto’s.

Het archief over de activiteiten van het Belgische Rode Kruis tijdens de Eerste Wereldoorlog is van essentieel belang voor een goed begrip van de werking van de gezondheidsdiensten in oorlogstijd. Het archief wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en is nu ook ontsloten voor onderzoek. Het bevat gegevens over de activiteiten van het Rode Kruis tijdens de Duitse inval van 1914, in bezet België, aan het front en in het buitenland.

In het archief zijn duizenden steekkaarten terug te vinden met inlichtingen over gewonde Belgische soldaten die in Belgische hospitalen verpleegd werden. Een deel van deze steekkaarten werd gedigitaliseerd (nrs. 176-242) en kan geraadpleegd worden in onze (digitale) leeszalen (opgelet: niet online). De steekkaarten zijn geordend volgens de verblijfplaats van de soldaten. Met een paar muisklikken krijg je per gemeente of wijk informatie over het lot van de Belgische soldaten die tijdens de Groote Oorlog door het Rode Kruis werden verzorgd.

Het archief bevat ook honderden foto’s die een goed beeld geven van de hospitaalwerking aan het front, het werk van artsen en verpleegkundigen en het dagelijks leven in de omgeving van het front. Een collectie met foto’s van het Amerikaanse Rode Kruis illustreert daarnaast de toestand in België in 1918. Het fotomateriaal kan nu al in onze leeszalen worden geraadpleegd (digitaal) en wordt eind 2017 ook online gezet.

De inventaris

De inventaris is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Je kan de inventaris ook gratis downloaden als pdf of raadplegen via de zoekrobot.  

CORNEL Bart, (i.s.m.) AMARA Michaël, STRUBBE Filip en TALLIER Pierre-Alain, Inventaris van het archief van het Belgische Rode Kruis (Eerste Wereldoorlog) (1914-1922), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 629, publ. 5760, Algemeen Rijksarchief, Brussel, € 6,00.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement