Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kwalitatievere reproducties dankzij 15 nieuwe scanners

Texte petit  Texte normal  Texte grand
26/09/2017 - Digitalisering - Onze gebouwen en leeszalen - Algemeen Rijksarchief

Dankzij een eenmalige financiering door de POD Wetenschapsbeleid hebben 15 van onze leeszalen sinds voorjaar 2017 nieuwe scanners ter beschikking: een broodnodige investering voor onze dienstverlening 'on demand'.

Alle leeszalen van het Rijksarchief zijn uitgerust met een scanner die het mogelijk maakt om on demand de meest gevarieerde documenten te digitaliseren. De toestellen werden geïnstalleerd in januari 2005 en hebben hun dienst bewezen, maar de slijtage liet zich meer en meer voelen.

Met dank aan een uitzonderlijke financiering van € 435.000, toegekend door de staatssecretaris bevoegd voor het federaal wetenschapsbeleid, en aan de technische ondersteuning vanuit de dienst Digitale Toegang en Bewaring van het Rijksarchief zijn 15 scanners inmiddels vervangen.

De nieuwe scanners kunnen documenten tot een A2-formaat digitaliseren, zowel in kleur, grijstinten als monochroom. Ze werden gemonteerd op een beweegbare tafel, die het mogelijk maakt ook ingebonden registers correct te digitaliseren. De kwaliteit van de beelden, de verwerkingssnelheid, de robuustheid van het materiaal, maar ook de ergonomie waren naast andere criteria bepalend voor de keuze van het model dat het best aan de noden van het Rijksarchief voldoet.

De nieuwe toestellen werden tijdens het eerste semester van 2017 geleverd en geïnstalleerd in 15 rijksarchieven. Het voorziene budget dekt naast de aankoop van de toestellen ook het onderhoud gedurende 6 jaar na de garantieperiode.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement