Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief werkt mee aan een Canadese tentoonstelling

Texte petit  Texte normal  Texte grand
20/07/2017 - Evenementen - Rijksarchief te Namen

De abdij van Salzinnes (Namen), die vandaag niet meer bestaat, vormt het onderwerp van een tentoonstelling in Canada waaraan ook het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief te Namen meewerkten. De expo werd verlengd en is nog tot 28 januari 2018 te bezoeken. Vanwaar die belangstelling voor een Belgische abdij aan de andere kant van de Atlantische Oceaan?

De cisterciënzerabdij van Val-Saint-Georges in Salzinnes (Namen) werd gesticht in de 12e eeuw en verwoest tijdens de Franse Revolutie. De kloosterzusters vonden toen een onderkomen in Malonne. Vandaag blijven alleen nog de abdijarchieven over die worden bewaard in het Rijksarchief te Namen en het Algemeen Rijksarchief. Eén document bevindt zich in Halifax, Canada.

In de jaren 1554-1555 bundelden de abdijzusters Latijnse liturgische gezangen in het zogenaamde antifonenboek van Salzinnes. Het boek werd lange tijd verloren gewaand, maar in de jaren 1970 dook het op in Nova Scotia (Canada). Het werk van bijna 500 bladzijden was in de 19e eeuw in Europa verworven door Mgr. William Walsh (Ierland, 1804- Halifax, 1858), die als bisschop naar Canada vertrok.

Meer dan een eeuw na het overlijden van aartsbisschop Walsh werd het verluchte boek teruggevonden op de zolder van de bisschopswoning en geschonken aan de katholieke universiteit Saint Mary’s in Halifax, waar het werd toegevoegd aan de Patrick Power Bibliotheek.

Het boek raakte in de vergetelheid tot het in 1998 de aandacht trok van een historica van een kunstgalerij in Halifax. Mevr. Judith E. Dietz bestuurde het manuscript om er de oorsprong van te achterhalen. Ze onderwierp het aan een wetenschappelijke analyse (bijvoorbeeld door de pigmenten van de verf te identificeren). Voor haar onderzoek onderhield ze veelvuldig contact met België. In 2006 verdedigde ze over het boek een doctoraatsthesis aan Saint Mary’s universiteit. Het boek werd nadien gerestaureerd door het Canadian Conservation Institute (CCI) in Ottawa.

Tentoonstelling

Voor het eerst sinds het boek werd teruggevonden, wordt het nu ook tentoongesteld voor het publiek. De tentoonstelling loopt in een kunstgalerij in Halifax (Nova Scotia, Canada).

Enkele archiefstukken die verband houden met de abdij van Salzinnes en die worden bewaard in het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief te Namen werden in het restauratieatelier van het Rijksarchief gerestaureerd en vervolgens in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling. Het gaat onder meer om drie pauselijke brieven en een oorkonde uit de 13e eeuw.  

De tentoonstelling Centuries of Silence : The Discovery of the Salzinnes Antiphonal  is vanaf 5 mei 2017 te bezoeken in de Art Gallery of Nova Scotia in Hallifax (Nova Scotia, Canada) en werd verlengd tot 28 januari 2018!

 

Lees- en kijktips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement