Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan 1.000 affiches uit de Iconografische Verzameling Eerste Wereldoorlog online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/05/2017 - Inventarisatie - Digitalisering - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Raadpleeg via de zoekrobot van het Rijksarchief (opgelet: eerst inloggen) een duizendtal geïllustreerde affiches uit de oorlogsperiode. Bernard Wilkin, de archivaris die de voorbije maanden de affiches heeft geïnventariseerd, legt in een filmpje uit hoe zijn inventaris is opgebouwd en waar de affiches online te vinden zijn.

In de zomer van 2016 zette het Rijksarchief meer dan 6.000 foto’s over de Eerste Wereldoorlog online, maar  de ontsluiting van het beeldmateriaal over ‘14-‘18, bewaard in het Algemeen Rijksarchief, werd onverminderd verdergezet. Vandaag kunnen ook een duizendtal geïllustreerde affiches uit de oorlogsperiode (en van net daarna) online worden bekeken. Bernard Wilkin, de archivaris die de voorbije maanden de affiches heeft geïnventariseerd, legt in dit filmpje uit hoe zijn inventaris is opgebouwd en waar de affiches te vinden zijn in onze zoekrobot.

De komende weken worden aan de zoekrobot nog een duizendtal tekeningen, aquarellen en karikaturen toegevoegd, en binnenkort wordt ook het waardevolle archief van het Rode Kruis tijdens WOI raadpleegbaar: nog meer fotografische pareltjes én extra informatie over bv. de oud-strijders uit uw familie.

Online raadpleging na registratie

Reproducties

U wil een reproductie bestellen van één van de stukken uit onze Iconografische Verzameling Eerste Wereldoorlog, voor eigen gebruik of voor publicatie? Raadpleeg hier de tarieven en stuur ons een mailtje.

Inventarissen

U kan de nieuwe inventarissen van de Iconografische Verzameling Eerste Wereldoorlog gratis downloaden. Klik hiervoor op de titel in onderstaande lijst. In papieren vorm zijn ze te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan u ze bestellen via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement