Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Notariaatsarchief uit Bertrée, Luik en Borgworm raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/03/2017 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Luik

In 2010 gaf notaris Christophe Piret-Gérard uit Hannuit bij het Rijksarchief te Luik meerdere strekkende meter archief in bewaring van zijn voorgangers. Het gaat om notarissen die tussen 1854 en 1947 kantoor hielden te Bertrée, Avernas-le-Bauduin en Luik. Het archief is geïnventariseerd en kan worden geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief te Luik. Ook het archief van notaris Charles M. J. Lejeune, die van 1811 tot 1846 werkzaam was in Borgworm, kan worden ingekeken.

In 2017 is een aantal nieuwe inventarissen verschenen van notariaatsarchief dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik. Ook de minuten van notarissen die tussen 1854 en 1947 kantoor hielden te Bertrée, Avernas-le-Bauduin en Luik, evenals het archief van notaris Charles M. J. Lejeune, die van 1811 tot 1846 werkzaam was te Borgworm, zijn intussen raadpleegbaar.

In 2010 gaf notaris Christophe Piret-Gérard uit Hannuit bij het Rijksarchief te Luik meerdere strekkende meter archief van zijn voorgangers in bewaring. Dit archief is geïnventariseerd en kan worden geraadpleegd in de leeszaal van het Rijksarchief te Luik. Het bevat onder meer de minuten van volgende notarissen:

 • Jean Joseph Ghislain DEGENEFFE, notaris te Bertrée (1854 -1874)
 • Alfred Marie Philippe CARTUYVELS, notaris te Bertrée (1874 - 1884)
 • Charles Marie Émile MICHAUX, notaris te Bertrée (1884- 1887)
 • Alphonse DEWONCK, notaris te Bertrée (1887 - 1895)
 • Remy ANGENOT, notaris te Bertrée (1895 -1905)
 • Édouard Charles Joseph Marie SÉNY, notaris te Bertrée (1905 - 1913)
 • Hubert Joseph ULEN, notaris te Bertrée (1913 - 1919)
 • Léon SÉNY, notaris te Bertrée (1919 - 1923)
 • Charles MELEN, notaris te Bertrée (1924 - 1929) en te Avernas-Le-Bauduin (1929 – 1934)
 • Jacques COLLIGNON, notaris te Luik (1937 - 1941)
 • Emmanuel DE BIEN, notaris te Luik (1942 - 1947)

Sinds 2017 is er ook een inventaris voor de 4,5 strekkende meter archief van notaris Michel Joseph LEJEUNE, die van 1811 tot 1846 werkzaam was te Borgworm. Naast notariële minuten bevat dit archiefbestand ook uittreksels van de aankondigingen van openbare verkopen.

Notarissen zijn bij wet verplicht hun minuten en repertoria van meer dan 75 jaar over te brengen naar het Rijksarchief. Documenten ouder dan 50 en jonger dan 75 jaar kunnen op vrijwillige basis worden neergelegd bij het Rijksarchief. Notarisakten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. Stukken jonger dan 100 jaar kunnen worden ingekeken mits schriftelijke toelating van een notaris.  

Inventarissen

De inventarissen kunnen worden gedownload in pdf via onderstaande links.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement