Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De wieg van de Tweede Wereldoorlog. Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/02/2017 - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij - Rijksarchief te Eupen

In de loop van en kort na de Tweede Wereldoorlog werden in België kinderen geboren uit relaties van Belgische vrouwen met Duitse militairen. Wie waren deze ouders ? Hoe ontmoetten ze elkaar ? Een nieuw boek van Gerlinda Swillen, als onderzoeker verbonden aan het CegeSoma én zelf een “oorlogskind”, bestudeert deze relaties en hun gevolgen.

De oorlogskinderen

In de loop van en kort na de Tweede Wereldoorlog werden in België, het geannexeerde Oost-België en in Duitsland zelf kinderen geboren uit Belgische vrouwen en Duitse militairen. Zij zijn oorlogskinderen in strikte zin: zonder de oorlog zouden hun ouders elkaar (hoogstwaarschijnlijk) niet hebben ontmoet.

Wie waren deze ouders? Hoe ontmoetten ze elkaar? Wat voor een relatie hielden zij erop na en hoe kon deze, in een bijzonder complexe sociale en ideologische context, al dan niet worden uitgebouwd?

De publicatie van Gerlinda Swillen, als geassocieerd onderzoeker verbonden aan het CegeSoma, schenkt bijzondere aandacht aan de juridische status en sociale gevolgen van deze relaties, die uiteindelijk tot oorlogskinderen leidden. Belgisch-Duitse oorlogskinderen bevonden zich vanaf hun geboorte vaak in een erg moeilijke situatie. Zij genoten noch juridische, noch enige maatschappelijke bescherming. Dit is voor oorlogskinderen die vandaag in conflictgebieden worden geboren niet anders.

De publicatie

  • Gerlinda SWILLEN, De wieg van de Tweede Wereldoorlog - Oorlogskinderen op de as Brussel-Berlijn, VUBPress, Brussel, 2016, 594 p., 94 foto’s.

Het boek kan besteld worden bij het CegeSoma via email of telefoon (+32 2 556 92 11).
Kostprijs: € 32,00 (verzendkosten niet inbegrepen).

De auteur

Gerlinda Swillen, doctor geschiedenis VUB, 2016; licentiate Germaanse filologie & geaggregeerde HSO, ULB-VUB (Brussel), 1964; ereleraar Vlaams Gemeenschapsonderwijs; vrijwillig wetenschappelijk medewerker VUB-vakgroep geschiedenis; geassocieerd onderzoeker CEGESOMA; ere-voorzitter Masereelfonds en nog steeds lid van de redactie van Aktief; eerste woordvoerder van het internationaal netwerk van de verenigingen van oorlogskinderen, BOW i.n. (Born Of War international network) van 2009 tot 2013. Publiceerde heel wat artikels i.v.m. feminisme en socialisme en werkte mee aan radio- en televisie programma's. Verricht sinds 2008 onderzoek naar de oorlogskinderen s.st. in België.

Interessante links

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement