Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

18e-eeuws register uit Heers dankzij crowdfunding terug in het Rijksarchief te Hasselt

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/02/2017 - Aanwinsten - Rijksarchief te Hasselt

Toen in 2016 werd aangekondigd dat een laat 18e-eeuws register met betrekking tot de geschiedenis van de Limburgse gemeente Heers geveild zou worden, startten enkele sympathisanten van het Rijksarchief te Hasselt een crowdfundingactie. Mét succes! Het register werd begin februari 2017 officieel ingeschreven in het aanwinstenregister van het Rijksarchief te Hasselt.

In 1958 schonk burggraaf Desmaisières van het kasteel van Heers (Limburg) aan het Rijksarchief te Hasselt 39 registers  (16e-18e eeuw) van de voormalige schepenbank van Heers. In ruil gaf de toenmalige rijksarchivaris in Hasselt aan de burggraaf een aantal stukken met betrekking tot het goederenbeheer van zijn voorouders in de 18e eeuw, waaronder een Registre contenant les titres de possession de la terre et seigneurie de Heers et autres oeuvres des loix …

Dit register, dat omstreeks 1785 door de rentmeester van de familie de Stockhem werd aangelegd, bevat afschriften van aktes over de bezittingen van kanunnik Jean Herman de Stockhem, die in die tijd het kasteel van Heers gekocht had.

Toen in 2016 werd aangekondigd dat dit register door een Brussels veilinghuis verkocht zou worden, brachten sympathisanten van het Rijksarchief te Hasselt het nodige geld bijeen. Begin februari 2017 werd het register officieel aan het Rijksarchief overgedragen en daar in het aanwinstenregister ingeschreven. Onze oprechte dank voor de gulle betrokkenheid!

 

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement