Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gemeente Assenede overhandigt charter Sint-Albertpolder (1612) aan Rijksarchief te Gent

Texte petit  Texte normal  Texte grand
07/02/2017 - Aanwinsten - Rijksarchief te Gent

Op 20 januari 2017 overhandigde de gemeente Assenede een charter uit 1612 aan het Rijksarchief te Gent. Het charter lag mee aan de oorsprong van het ontstaan van de Sint-Albertpolder en de gelijknamige heerlijkheid in de regio. De gemeente Assenede oordeelde, in overleg met heemkring ‘De Twee Ambachten’, dat het document in zijn context, in het Archief van de Heerlijkheid en van de Polder van Sint-Albert, thuishoort.

Het charter uit 1612 lag mee aan de oorsprong van het ontstaan van de Sint-Albertpolder en de gelijknamige heerlijkheid in regio Assenede – momenteel aan beide kanten van de Belgisch-Nederlandse grens te situeren.

Nadat aartshertogen Albrecht (waarnaar de polder is vernoemd!) en Isabella vanaf 1610 toestemming hadden gegeven om verschillende schorren in het ambacht Assenede in te dijken, ging men in 1612 over tot de inrichting van het gebied. Het charter in kwestie is de eigenlijke verkavelingsakte van die bedijkte gronden, waarbij tien kavels werden toegekend aan de aartshertogen en tien kavels aan de bedijkers. Het document werd ondertekend op 13 juli 1612.

Dat het een afgedwaald stuk betreft, bewijzen twee eigentijdse (eind 17de- begin 18de eeuw) inventarissen van het polderarchief (bestanddeelnummer 753), waarin de akte is opgenomen onder de letters “k”, het cijfer “10” en het cijfer “4”. En inderdaad, twee van die drie kenmerken zijn op de rug van deze aanwinst van het Rijksarchief te Gent terug te vinden.

Het stuk wordt toegevoegd onder bestanddeelnummer 755 van het archief van de schepenbank en de polder van Sint-Albert, waar al een concept van verkaveling te vinden was. De volledige verzameling documenten uit de periode 1610 - 1927, die in mei 1959 en februari 1972 door het polderbestuur aan het Rijksarchief werd overgedragen, is ontsloten via de Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid en van de Polder van Sint-Albert (klik op de titel om de inventaris online te raadplegen).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement