Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van het kartuizerklooster van Chercq (Doornik)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
11/01/2017 - Publicaties - Inventarisatie - Rijksarchief te Doornik

Een groot deel van het archief van het kartuizerklooster Mont-Saint-André te Chercq ging verloren bij de brand in het Rijksarchief te Bergen in 1940. Een aantal documenten uit de 14de tot de 19de eeuw bleven evenwel gevrijwaard en zijn nu geïnventariseerd.

De kartuizergemeenschap en hun klooster te Chercq werden gesticht in 1376 door Jean de Werchin (seneschalk van Henegouwen) en Chrétien de Ghistelles (burger van Doornik). Dankzij de steun van een aantal weldoeners (waaronder bisschop Philippe d’Arbois) kende de gemeenschap een voorspoedig bestaan. In 1478 volgde echter een plundering door de Bourgondiërs. De kartuizers hadden drie jaar nodig om deze slag te boven te komen. In 1566 werd het klooster ten gronde gericht door de Geuzen en de monniken waren verplicht hun eigendommen te verkopen om het complex weer op te bouwen. In 1783 werd de orde afgeschaft door Jozef II.

Het archief

In het verleden bewaarde het Rijksarchief een uitgebreid archiefbestand over deze instelling, maar dat ging grotendeels verloren bij de brand van 1940 in het Rijksarchief te Bergen. Een aantal documenten bleef evenwel gevrijwaard, waaronder een akte uit 1313, dus uit de periode vóór de stichting van het kartuizerklooster.

In de stukken uit de 14de-17de eeuw over de verwerving en het beheer van goederen en inkomsten duiken onder meer volgende namen op: Vincent Braibant, Mathieu de Lannais (heer van Rumes), Robert de Wiquete (heer van Ere en Chercq), Jean de Lens, Arnould li Muisis, Pierre Legrue, Jean Gabry, Jeanne Grouselin, Marie Coppin, enz.

Het archief bevat ook de twee delen van eenzelfde chirograaf, hetgeen uiterst zelden voorkomt. Het gaat om de nummers 15 en 16 uit de inventaris: het document van 4 december 1483 beschrijft hoe de kartuizers een huis met tuin eeuwigdurend verpachtten aan Nicaise Facq uit Doornik.

Tenslotte bevat het archief ook stukken over de verkoop van gebouwen en gronden na de opheffing van het klooster.

De inventaris

De inventaris van 16 blz. kan gratis worden gedownload in pdf via onderstaande link.

DESMAELE Bernard, Inventaire des archives de la Chartreuse du Mont-Saint-André à Chercq (1313-1806), reeks Inventarissen Rijksarchief te Doornik nr. 35, publ. nr. 5681, Algemeen Rijksarchief, 2016.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement