Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

20.000 foto’s van het persagentschap Sipho ontdekt

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/12/2016 - Inventarisatie - Aanwinsten - Algemeen Rijksarchief - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Onlangs werden niet minder dan 20.000 beelden van het internationaal persagentschap Sipho ontdekt. Ze zullen het Sipho-archief, bewaard in het CegeSoma, vervoegen. Hierin zitten reeds 175.000 afbeeldingen met betrekking tot Belgisch en buitenlands nieuws uit de periode 1930-1944.

Het Sipho-archief is geïnventariseerd en in digitaal formaat beschikbaar, waardoor het een grote zichtbaarheid geniet en vaak gebruikt wordt om publicaties te illustreren. Het vormt een van de belangrijkste onderdelen van de iconografische collectie van het CegeSoma. Het archief bevat niet enkel de productie van het persagentschap zelf (1930-1944), maar ook beelden van een nationaal en internationaal netwerk van persagentschappen, waarvan de foto's met betrekking tot zowel Belgisch als buitenlands nieuws verdeeld werden door Sipho in de jaren 1930 en begin jaren 1940. 

In de context van de naoorlogse processen met betrekking tot de collaboratie werd Sipho in 1946 door het militair gerecht veroordeeld en nam de Belgische Staat de archieven van het persagentschap in beslag. Ze werden overgebracht naar het Rijksarchief en toen het CegeSoma eind jaren 1960 werd opgericht, verhuisden ze naar daar. De archieven werden geleidelijk aan geïnventariseerd door het personeel van het CegeSoma en enkele gepassioneerde vrijwilligers.

175.000 foto's gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt

Vandaag zijn bijna 175.000 in digitale vorm beschikbaar: online én in de leeszaal van het CegeSoma. Het Sipho-archief werd volgens de originele logica geïnventariseerd: eerst per land, en vervolgens thematisch. De best vertegenwoordigde landen zijn België, Duitsland, Frankrijk, Rusland en Groot-Brittannië. Maar het archief bevat ook interessant beeldmateriaal over Latijns-Amerika, Noord-Afrika en de landen in de Stille Oceaan.

Gebruik van de foto's

De opkomst van de digitalisering in het midden van de jaren 1990 en de ontwikkeling van een fotomodule voor het documentbeheersysteem van het CegeSoma (Pallas) zorgden ervoor dat het Sipho-archief al geruime tijd een grote zichtbaarheid geniet. De beelden worden vaak gebruikt als illustraties in wetenschappelijke of populaire publicaties. Naast de thematische aanpak van een klassieke inventaris biedt Pallas ook de mogelijkheid om elke foto afzonderlijk te beschrijven. Om de integriteit van de archiefdocumenten te waarborgen, werd ervoor gekozen om de originele legendes te bewaren, namelijk de propagandateksten die met de foto's werden meegestuurd als ze verspreid werden naar Belgische of buitenlandse media nadat de Duitsers ze gecensureerd hadden.

20.000 nieuwe beelden?

We dachten dat we aan het einde waren gekomen van de inspanning om de ontsluiting en verspreiding van het Sipho-archief te verzekeren, maar dit jaar werden in het Rijksarchief 20.000 extra foto's ontdekt. Momenteel wordt bekeken hoeveel van de foto's al in de originele collectie voorkomen. Vervolgens zullen de ‘nieuwe’ beelden geïnventariseerd worden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement