Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief van ancien régime overheidsinstellingen uit Sint-Renelde geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/11/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Louvain-la-Neuve

In 2010 bracht de kerkfabriek van Sint-Renelde het parochiearchief en het archief van de schepenbanken van Sint-Renelde en Herbeek evenals van het leenhof van Sint-Renelde over naar het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve. Het archief van de schepenbank en de dorpsgemeenschap van Sint-Renelde (1308-1795) vormt een van de laatste getuigen van de werking van de landelijke schepenbanken van het toenmalige graafschap Henegouwen. Het archiefbestand, met onder meer procesdossiers en chirografen, kan worden geraadpleegd in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve.

Sint-Renelde maakt samen met Klabbeek deel uit van Tubeke in Waals-Brabant en was tijdens het ancien régime onderdeel van het graafschap Henegouwen en onderhorige van de kasselrij ’s-Gravenbrakel. In 2010 bracht de kerkfabriek van Sint-Renelde het parochiearchief en het archief van de schepenbanken van Sint-Renelde en Herbeek evenals van het leenhof van Sint-Renelde over naar het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve.

Archief van de schepenbank en de gemeenschap van Sint-Renelde  

De schepenbank bestond uit een burgervader en zeven schepenen en stond in voor de naleving van de rechten van de heer van Sint-Renelde. Net zoals andere landelijke schepenbanken deed ze uitspraken in vrijwillige en gerechtelijke procedures en was ze verantwoordelijk voor het beheer en het bestuur van de gemeenschap.

Het archief van de schepenbank en de dorpsgemeenschap van Sint-Renelde (1308-1795) is een van de laatste getuigen van de werking van de landelijke schepenbanken van het toenmalige graafschap Henegouwen. In de bestanden met lokaal archief die worden bewaard in het Rijksarchief te Bergen of te Doornik zitten geen vergelijkbare documenten aangezien beide vestigingen van het Rijksarchief in mei 1940 werden getroffen door brand als gevolg van bombardementen.

Het archief bevat plakkaten (1692-1787), procesdossiers (1564-1784), 680 chirografen van de schepenen van Sint-Renelde (1308-1739), kopieën van akten die tussen 1658 en 1794 werden geregistreerd door de burgemeester en schepenen van Sint-Renelde, een volkstelling van de inwoners van Sint-Renelde en Wisbeek (1709), tellingen van de paarden en runderen in Sint-Renelde en Wisbeek (1669 – 1707), archief in verband met personele belastingen (“taille”), grondbelastingen (twintigsten, rookvang- en haardbelasting), verbruiksbelastingen, enz.

Archief van de schepenbank van Herbeek  

Herbeek bevindt zich in het noordelijke deel van Sint-Renelde. Het archief van de schepenbank van Herbeek bevat voornamelijk chirografen van de schepenen van Herbeek (van 1412 tot 1596), naast documenten over ontheffingen en tellingen van de leengebieden van de heerlijkheid Mussain.

Archief van het leenhof en de heerlijkheid Sint-Renelde

Het leenhof van de heer van Sint-Renelde bestond uit een baljuw (bijgestaan door een griffier) en leenmannen.

Het archief bevat onder meer procesdossiers (van 1665 tot 1770), afschriften van akten die tussen 1640 en 1792 werden geregistreerd door het leenhof van Sint-Renelde, een register met de lenen van het leenhof van de heer van Sint-Renelde en drie registers met de cijnzen en renten waarop de heer van Sint-Renelde uit hoofde van zijn eigendommen aanspraak kon maken.

Het archief is vrij raadpleegbaar in het Rijksarchief te Louvain-la-Neuve.

Inventaris

De (Franstalige) inventaris telt 104 bladzijden en kan gratis worden gedownload.

VAN EECKENRODE Marie, Inventaires des archives des institutions publiques d’Ancien Régime de Saintes : Échevinage et communauté de Saintes, Cour féodale et seigneurie de Saintes et Échevinage d’Herbecq à Saintes (1308-1795), reeks Inventarissen Rijksarchief te Louvain-la-Neuve nr. 40, publ. nr. 5655, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement