Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief over de vaarrechten op het Samberkanaal raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
16/11/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

In 1825 werd begonnen met de kanalisatie van de Samber, onder meer door aanleg van 22 sluizen. Vanaf 1828 werden ook vaarrechten geheven. Het archief van de kantoren die de vaarrechten op het Samberkanaal inden in Châtelineau, Farciennes en Solre-sur-Sambre (1860-1975) is dankzij een nieuwe inventaris voortaan vlot raadpleegbaar.

Van 1825 tot 1832 werd op Belgisch grondgebied gewerkt aan de kanalisatie van de Samber. De werken werden gegund aan Rémy De Puydt, met een concessie van 27 jaar. Hij bouwde 22 sluizen (in Solre-sur-Sambre, Thuin, nabij de abdij van Trou d’Aulne, bij Jambe-de-bois in Landelies, in Charleroi, Châtelineau, Farciennes, enz.). Vanaf 1828 inde hij ook de vaarrechten.

In november 1835 nam de Belgische regering de concessie terug over. Het Bestuur van registratie en domeinen stond vanaf dan in voor de inning van de tolgelden. In het midden van de 19de eeuw werden vaarrechten geheven bij de doortocht van 20 sluizen, en dit op basis van de lading en het traject van het vaartuig. Beambten beschikten over een kantoor van waaruit ze de vaarrechten inden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in augustus 1917, werden alle Duitse schepen vrijgesteld van vaarrechten.

Het archief van de kantoren in Châtelineau, Farciennes en Solre-sur-Sambre (1860-1975) die vaarrechten inden op het Samberkanaal werd in oktober 2012 naar het Rijksarchief overgebracht. Het bevat onder meer registers met de briefwisseling van de drie kantoren, registers met dienstorders en instructies en inventarissen van de registers van de kantoren van Châtelineau en Solre-sur-Sambre. Het register met de briefwisseling bevat een samenvatting van de brieven die werden verzonden naar de hoofdontvanger in Charleroi en de controleur in Marcinelle.
Het archief is vrij raadpleegbaar.

De inventaris

De (Franstalige) inventaris kan gratis worden gedownload .

NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives des Bureaux de perception des droits de navigation sur la Sambre canalisée à Châtelineau, Farciennes et Solre-sur-Sambre (1860-1975), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 141, publ. nr. 5657, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement