Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuwe inventaris van het archief van de Muntschouwburg

Texte petit  Texte normal  Texte grand
21/10/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

“Leugens onder de roos”, “Het spel van de liefde en het lot”, “Richard Leeuwenhart”: het zijn maar enkele voorbeelden van stukken die in de 18e en aan het begin van de 19e eeuw werden opgevoerd in de Muntschouwburg en er ook vandaag nog worden gespeeld. Het archief van De Munt (1771-1816) werd onlangs opnieuw geïnventariseerd en is raadpleegbaar in het Algemeen Rijksarchief. De archiefdocumenten gaan vooral over de boekhouding van de schouwburg, maar lossen zijdelings ook informatie over het theater- en muziekleven in Brussel destijds.

De Koninklijke Muntschouwburg bestaat al meer dan 300 jaar. De Munt werd gebouwd op de ruïnes van een muntslagerij die in 1695 werd vernield door een Frans bombardement op Brussel. De Muntschouwburg was een ontwerp van de Venetiaanse architecten Paolo en Pietro Bezzi en werd ingehuldigd in 1700.

Op 7 april 1859 schonk Baron d’Overschie de Neerysche archief van de Muntschouwburg aan het Algemeen Rijksarchief. Tot op vandaag bestaat het archiefbestand van De Munt vooral uit de documenten van deze schenking. Het archief beslaat de periode 1771-1816 en gaat vooral over de boekhouding van de schouwburg (registers met inkomsten en uitgaven, kassaoverzichten, inkomsten uit abonnementen, loon van de werknemers, kostenstaten voor bals, maandelijkse abonneelijsten, enz.).

Een bundel met rekeningen uit de periode april 1773 - maart 1778 werd verworven bij een openbare verkoop in 2010. Deze documenten bieden informatie over het repertoire, de abonnees, de kosten van de voorstellingen en de inkomsten en uitgaven in het algemeen. Zo wordt bijvoorbeeld vermeld dat op donderdag 5 januari 1775 een opvoering werd gebracht van de Fausses confidences  (in het Nederlands vertaald als “Leugens onder de roos” ) van de Franse toneelschrijver Marivaux. Voor de voorstelling huurde landvoogd Karel van Lorreinen twee loges af op de eerste rij en gevolmachtigd minister prins van Starhemberg zat in een loge op het eerste balkon aan de rechterkant.

De 3,7 strekkende meter archief van de Muntschouwburg kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief.

De inventaris

De (Franstalige) inventaris (23 blz.) is voor € 2,50 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload in pdf.

LIBERT Marc, Inventaire des archives du Théâtre de la Monnaie (1771-1816), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 608, publ. nr. 5644, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 2,50 (+ eventuele verzendingskosten) .

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement