Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Parochiearchieven uit de West-Vlaamse dorpjes Moen en Heestert geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/10/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Kortrijk

De archieven van de Sint-Elooisparochie uit Moen en de O.-L.-Vrouw Hemelvaartparochie uit Heestert, twee dorpjes in het uiterste zuiden van West-Vlaanderen die deel uitmaken van de gemeente Zwevegem, werden in 2014 en 2015 in bewaring gegeven bij het Rijksarchief te Kortrijk. De inventarissen, die respectievelijk 3 en 6,5 strekkende meter archief ontsluiten, zijn zonet van de persen gerold.

Het archief

De bewaargeving en inventarisatie van beide parochiearchieven past in een ruimere operatie. Het Rijksarchief onderneemt samen met partners als het KADOC en het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw) al jaren actie voor een betere bewaring en ontsluiting van parochiearchieven.

In het geval van de parochiearchieven van Heestert en Moen gebeurde de overdracht in samenspraak met de deken van Avelgem.  Quasi alle parochiearchieven uit het decanaat Avelgem zijn nu overgebracht naar het Rijksarchief te Kortrijk en geïnventariseerd. Momenteel loopt een gelijkaardige actie voor het decanaat Kortrijk.

Parochiearchieven vormen bijzonder rijke bronnen voor lokale geschiedenis. Zo is er in beide parochiearchieven een "Liber Memorialis" terug te vinden, waarin alle belangrijke gebeurtenissen in de parochie tijdens de 20ste eeuw door de pastoor werden opgeschreven. Het parochiearchief van Moen gaat terug tot de 18de eeuw, dat van Heestert tot de 17de eeuw.

 

De inventarissen

De inventarissen zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Rijksarchief te Kortrijk of kunnen besteld worden via publicat@arch.be. Je kan de inventarissen ook gratis downloaden in pdf-formaat door in onderstaande beschrijvingen op de titel te klikken.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement