Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

250 meter kadasterarchief geïnventariseerd in het Rijksarchief te Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
22/08/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Het Rijksarchief te Bergen heeft de inventaris opgemaakt van meer dan 250 strekkende meter kadasterarchief van Charleroi, La Louvière, Bergen, Quaregnon, Zinnik en Edingen. Dit archief en deze inventaris maken het mogelijk de geschiedenis van een woning te reconstrueren of de evolutie van een gemeentegebouw te bestuderen. Kadasterdocumenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar.

Het archief van de controle van het kadaster van Charleroi, La Louvière, Bergen, Quaregnon, Zinnik en Edingen werd tussen 2010 en 2012 overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen. Meer dan 250 meter van dit archief is nu voor onderzoek ontsloten. Het archief bestaat uit:

  • Kadastrale leggers met een lijst van de eigenaars en een overzicht van hun bebouwde en onbebouwde grondeigendommen
  • Leggers voor de grondbelasting
  • Staten van wijziging
  • Lijsten van bedrijfsgebouwen
  • Lijsten van “uitzonderlijke” gebouwen

Het kadasterarchief in kwestie beslaat meerdere gemeenten en bestrijkt de periode 1802-1834 tot 2009-2010.

De controle van het kadaster dateert uit de Napoleontische tijd. Met dit archief kan de geschiedenis van een woning worden gereconstrueerd of de evolutie van een gemeentegebouw worden bestudeerd.

Raadpleging en reproductie

  • Kadasterdocumenten ouder dan 100 jaar zijn vrij raadpleegbaar. 
  • Ingevolge de privacywetgeving zijn documenten jonger dan 100 jaar enkel raadpleegbaar mits toelating van de verantwoordelijke van het Rijksarchief te Bergen en na voorlegging van een identiteitsbewijs van de aanvrager en een ondertekende onderzoeksverklaring. Daarnaast moet ook de gewestelijke directeur van het kadaster zijn toestemming verlenen. 
  • Eigenaars en huurders kunnen zonder schriftelijke aanvraag gratis de gegevens verkrijgen van een uittreksel van de kadastrale legger van het vastgoed dat ze bezitten of huren, op voorwaarde dat ze de nodige bewijsstukken kunnen voorleggen.
  • Aanvragen voor kopieën of uittreksels van kadastergegevens moet worden gestuurd aan de gewestelijk directeur van het kadaster die bevoegd is voor de gemeente waarin het betrokken goed zich bevindt. De aanvraag moet vermelden waarvoor de uittreksels en gegevens zullen worden gebruikt.

De inventaris

De inventaris kan gratis worden gedownload in pdf-formaat. Een papieren versie is niet beschikbaar.

NIEBES Pierre-Jean, Inventaire des archives des Contrôles du Cadastre de Charleroi 1 et 2 (1834-2010), Charleroi 3 et 4 (1826-2010), Dour (1835-1990), Enghien (1834-2009), La Louvière (1834-2009), Mons (1802-2010), Quaregnon (1835-1979) et Soignies (1834-2010), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 137, publ. nr. 5609, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement