Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Meer dan 6.000 foto’s over 'de Groote Oorlog' online!

Texte petit  Texte normal  Texte grand
01/11/2018 - Digitalisering - Onderzoek - Algemeen Rijksarchief

Via de zoekrobot van het Rijksarchief kan je meer dan 6.000 foto's over de Eerste Wereldoorlog raadplegen. Alle aspecten van 'de Groote Oorlog' komen erin aan bod: de invasie, de militaire operaties aan het IJzerfront, de Belgische regering in Sainte-Adresse, de collaboratie- en weerstandsnetwerken, de bevrijding, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren,… De inventaris waarin alle beschrijvingen van deze foto's zijn opgenomen – en die maar liefst 602 bladzijden telt! – , is nu ook verschenen.

De zeer rijke en diverse fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog, die wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief, werd gevormd door een grootschalige inzamelingsactie onmiddellijk na de oorlog. De collectie bestrijkt alle aspecten van W.O. I: de invasie, het bloedbad onder de burgers en andere wreedheden, de strijd voor het behoud van het patrimonium, militaire operaties aan het IJzerfront, het dagelijks bestaan van de soldaten, de propaganda en de Belgische regering te Sainte-Adresse, het burgerleven in België onder het juk van de bezetter, de opvang van Belgische en buitenlandse vluchtelingen, de vernielingen aan het industrieel weefsel, de collaboratie en de weerstandsnetwerken, de bevrijding van het grondgebied, de overwinningsceremonies en de eerbetuigingen aan de oorlogsmartelaren,…

Vandaag kan iedereen deze buitengewone collectie online bekijken, dankzij het inventariserings- en digitaliseringswerk dat eind 2014 werd ingezet. Het digitaliseren van afdrukken op papier stelde weinig problemen. Voor negatieven op glasplaat echter – waarvan geen afdrukken bestonden – was het een heel ander, maar boeiend en leerzaam verhaal.

Het Rijksarchief digitaliseerde de voorbije jaren niet alleen foto’s, maar ook andere documenten over de Eerste Wereldoorlog. De zoekwebsite van het Rijksarchief herbergt meer dan 80.000 gedigitaliseerde documenten met betrekking tot de Raad van Vlaanderen (een collaboratieorgaan dat in 1917 werd opgericht door de activisten) en de Patriottische Diensten (het geheel van verzets- en inlichtingennetwerken, tijdens de oorlog actief in België).

De inventarisering en digitalisering waren een werk van lange adem, tot een goed einde gebracht door de gezamenlijke inspanningen van verschillende diensten van het Rijksarchief en dankzij een toelage van het Commissariaat-generaal voor de Herdenking van de Eerste Wereldoorlog en de Nationale Loterij, die we uitdrukkelijk danken voor hun gewaardeerde steun.

We blijven ernaar streven onze fotocollectie over de Eerste Wereldoorlog verder aan te vullen. Schenkingen aan het Rijksarchief zijn dus altijd welkom!

De inventaris

De inventaris is in gedrukte vorm voor € 25,00 te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be (€ 25,00 + verzendingskosten).
Je kan de inventaris ook gratis downloaden (in pdf-formaat) via onze webshop of raadplegen via de zoekrobot.

De foto's online raadplegen

Lees en ontdek meer

 

   

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement