Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Onuitgegeven memoires van Pierre Wigny raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/01/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Baron Pierre Wigny was een vooraanstaand Belgisch politicus uit de naoorlogse periode. Als Minister van Koloniën (1947-1950) en Minister van Buitenlandse Zaken (1958-1961) speelde hij een belangrijke rol in de oprichting van de Europese instellingen. In 1976 gaf Pierre Wigny zijn memoires in bewaring bij het Algemeen Rijksarchief. De documenten bieden een inkijk in de politieke achtergronden van twee van de grootste crisissen uit de Belgische geschiedenis: de Koningskwestie en de opstanden in Leopoldville (Congo).

Pierre Wigny was doctor in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en doctor in de rechtswetenschappen aan de universiteit van Harvard. Van 1936 tot 1940 was hij secretaris-generaal van het Studiecentrum voor de Staatshervorming.

Hoewel hij toen nog geen volksvertegenwoordiger was, werd Pierre Wigny in 1947 Minister van Koloniën, een functie die hij tot 1950 bekleedde. Als Minister van Buitenlandse Zaken (1958-1961) speelde hij een belangrijke rol in de oprichting van de Europese instellingen.

Wigny, een Luikenaar, werd in 1949 verkozene voor het arrondissement Doornik-Aat, een mandaat dat hij behield tot in 1971 (vanaf 1965 voor de kieskring Doornik-Aat-Moeskroen).

In 1958, toen de PSC opnieuw aan de macht kwam, kreeg hij de portefeuille van Buitenlandse Zaken in de regering-Gaston Eyskens. Veel van zijn tijd ging naar de problemen rond Belgisch Congo, dat op dat ogenblik op weg was naar onafhankelijkheid.

Later werd Pierre Wigny ook nog Minister van Justitie (1965-1966) en aansluitend van 1966 tot 1968 Minister van Justitie en van Cultuur (voor de Franse Gemeenschap). Hij was lid van verschillende Europese instellingen en had daarnaast een omvangrijke academische en wetenschappelijke loopbaan. Van 1963 tot 1975 was hij hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven en aan de Universiteit van Namen. In 1965 werd hij lid van de Koninklijke Academie van België.

Het archief

In 1971, na het beëindigen van zijn politieke loopbaan, begon Pierre Wigny zijn memoires te schrijven. In 1976 contacteerde hij het Algemeen Rijksarchief om een kopie ervan in bewaring te geven. De boeiende herinneringen van Pierre Wigny lezen vlot weg en bieden tegelijk een kijk achter de politieke schermen van twee van de grootste crisissen uit de Belgische geschiedenis. De memoires van Wigny vormen dus een onuitgegeven getuigenis en een eersterangsbron over de problemen die België aan het begin van de jaren 1950 en 1960 beroerden.

Ongeveer 55 getypte bladzijden gaan over de Koningskwestie (1945-1950) en zowat 800 pagina’s behandelen het Afrikabeleid van België en de gebeurtenissen in Belgisch Congo en Rwanda-Urundi, vanaf de crisis n.a.v. de opstanden in Leopoldville, tot de terugtrekking van de regering-Eyskens in april 1961.

De inventaris

De inventaris (13 bladzijden) bestaat enkel in digitale versie en kan worden gedownload in PDF.

LIÉNART Joffrey, Inventaire des papiers de Pierre Wigny (1950-1970),reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 591, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015 (Publicatie 5549).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement