Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Minister van Financiën en Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid bezoeken Rijksarchief te Antwerpen-Beveren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/07/2015 - Archiefbeheer - Evenementen - Rijksarchief te Beveren

Op maandag 29 juni 2015 brachten de Minister van Financiën en de Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid een bezoek aan het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren. Reden van het bezoek? De voorstelling van twee ambitieuze archiefprojecten van het Rijksarchief met betrekking tot de FOD Financiën: SATURN en MONETA.

De laatste jaren hebben de FOD Financiën en het Rijksarchief een nauwe samenwerking uitgebouwd, die gestalte kreeg in twee grote projecten.

Het eerste, in februari 2013 opgestart en recent omgedoopt tot het SATURN-project, heeft tot doel om op drie jaar niet minder dan 10 strekkende kilometer archief van de FOD Financiën weg te werken. De FOD en het Rijksarchief gaan samen – letterlijk – de papierberg te lijf, waarbij de eerste plaats, tijd en geld wint en de tweede historisch waardevolle archiefbestanden verwerft.

Een tweede (door de POD Wetenschapsbeleid gefinancierd) project ging van start in april 2015 en omvat de opmaak van een archiefgids over de FOD Financiën. Deze zal onderzoekers de weg wijzen in de rijke, maar voor een buitenstaander vaak ook bijzonder complexe archieven van Financiën.

De gids zal worden gestructureerd rond grote functiefamilies zoals staatsfinanciering, overheidsbeleid, personeelsbeleid, belastingen in België en Congo, beheer van het staatsdomein, controle op de invoer van goederen, enz.

 

           

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement