Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de Weldadigheidsburelen en Commissies voor Openbare Onderstand van Hensies en deelgemeenten is geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/01/2015 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Het archief van de Weldadigheidsburelen en de Commissies voor openbare Onderstand (19de-20ste eeuw) van Hensies en zijn deelgemeenten, dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen, is geïnventariseerd.

Na de aanhechting van België bij Frankrijk, in 1795, werd de openbare bijstand volledig gereorganiseerd. Het bestuur van weldadigheid en hospitalen werd toevertrouwd aan de gemeenten. Tijdens het “Directoire “ werden op lokaal niveau gespecialiseerde instellingen opgericht met eigen middelen, beslissingsmacht en verregaande autonomie. In de gemeenten met hospitalen werd een commissie belast met het beheer en het bestuur van de Burgerlijke Godshuizen op het grondgebied van de gemeente. Elke gemeente kreeg ook een Weldadigheidsbureel dat instond voor het verstrekken van hulp aan huis. Dit systeem bleef in voege tot 10 maart 1925, dag van de stemming over de organieke wet op de openbare onderstand (Belgisch Staatsblad 20 maart 1925).

Door de wet van 1925 werden in elke gemeente het Weldadigheidsbureel en de Bestuurscommissie voor de burgerlijke godshuizen samengevoegd tot één enkele instelling, namelijk de Commissie voor Openbare Onderstand (COO), die moest instaan voor de algemene dienstverlening inzake openbare bijstand (hulp aan huis, bijstand in de hospitalen, voogdij over arme vondelingen en wezen). In de gemeenten die niet beschikten over een hospitaalinstelling mocht de COO ofwel een associatie aangaan met een naburige COO die er wel een had ofwel akkoorden afsluiten met privé-instellingen.

De organieke wet van 8 juli 1976 (Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1976) heeft de Commissies voor Openbare Onderstand omgevormd tot Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en hun nieuwe organisatie en bevoegdheden gedefinieerd. De fusie van de gemeenten die op 1 januari 1977 werd doorgevoerd leidde tot een hergroepering van voormalige COO’s binnen de nieuwe gemeentegrenzen. Het OCMW van Hensies werd opgericht op 1 april 1977 ter vervanging van de COO’s van Hainin, Hensies, Montroeul-sur-Haine en Thulin.

Het archief van de Weldadigheidsburelen en van de Commissies voor Openbare Onderstand (19de-20ste eeuw) van Hensies en zijn deelgemeenten wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen en werd onlangs geïnventariseerd.

  •  4,5 meter archief over Hainin, 1816-1977(1988).
  •  8,85 meter archief over Hensies, 1804-1977.
  •  2,45 meter archief over Montroeul-sur-Haine, 1812-1977 (1981).
  •  8,1 meter archief over Thulin, 1840-1977.

De inventarissen

De inventarissen van het archief van de Weldadigheidsburelen en van de Commissies voor Openbare Onderstand van Hainin, Hensies, Montrœul-sur-Haine en Thulin werden gebundeld in één papieren publicatie, die te koop is in het Rijksarchief te Bergen en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. De inventarissen kunnen ook gratis worden gedownload in pdf-formaat.

HONNORE LAURENT, Inventaires des archives des bureaux de bienfaisance et des commissions d'assistance publique de Hainin, Hensies, Montrœul-sur-Haine et Thulin (XIXe-XXe siècles), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen 116, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.

Publicatie 5382, € 5,00  (+ eventuele verzendingskosten).

Leestip

Lees ook Het archief van het Weldadigheidsbestuur van het ministerie van Justitie is ontsloten voor de periode 1831-1881

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement