Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Prosopografisch repertorium van het baljuwschap Doornik

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/12/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Doornik

In oktober 2014 verscheen het ‘Répertoire prosopographique du personnel du bailliage de Tournai-Tournaisis’, waarmee heel wat tot dusver onuitgegeven archief is ontsloten.

De prosopografie (ook wel collectieve biografie of historische sociografie genoemd) is een vakgebied dat, ongeacht de bestudeerde periode of streek, duidelijk zijn nut bewijst voor de studie van de instellingengeschiedenis. De prosopografie maakt het mogelijk de geschiedenis een gelaat te geven, namelijk dat van de personen die de bestuursorganen hebben belichaamd en doen evolueren. De studie waarvan hier sprake brengt een analyse van de human resources van een kleine landelijke provincie met een belangrijk stadscentrum, namelijk Doornik en het Doornikse, zoals die van het einde van de 14de tot het einde van de 16de eeuw gekneld zat tussen Frankrijk en de Nederlanden.  De studie spitst zich toe op een grondig onderzoek naar het personeel dat in dienst stond van het baljuwschap ‘Doornik en het Doornikse’, een intermediaire en provinciale vorstelijke instelling. Het prosopografisch corpus bevat 562 ambtenaren (van baljuws tot sergeanten), naast adviseurs, advocaten, ontvangers en notarissen.

Het répertoire prosopographique du personnel du bailliage de Tournai-Tournaisis geeft niet alleen een beschrijving van de verschillende soorten functies en de voorwaarden voor hun toekenning, maar geeft ook antwoorden op diverse vragen. Ging het om aantrekkelijke functies of brachten ze eerder weinig voordeel op? Welk socio-economisch en geografisch profiel hadden de personen die in dienst van de vorst wilden treden? Maakte het nastreven van een van die ambten deel uit van een carrièreplanning? Vormden deze functies een samenhangend socioprofessioneel milieu en een eerste daadwerkelijke overheidsdienst?

Het repertorium is het resultaat van langdurig opzoekingswerk in grotendeels onuitgegeven archiefdocumenten. Het is tevens onderdeel van de doctoraatsverhandeling  Bailli royal, seigneurs et communautés villageoises. Jeux et enjeux de pouvoirs en Tournaisis de la fin du XIVe à la fin du XVIe, gefinancierd door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid en in december 2013 verdedigd aan de UCL en de universiteit Lille 3.

Het Répertoire prosopographique du personnel du bailliage de Tournai-Tournaisis is te koop in het Rijksarchief te Doornik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be.

  • MARIAGE Florian, Des hommes du cru au service du souverain: Répertoire prosopographique du personnel du bailliage de Tournai-Tournaisis (1383-1598), Reeks Studia nr. 151, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2014.
    Publicatie 5395, € 25,00  (+ eventuele verzendingskosten).
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement