Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

De inventarissen van de kadasterarchieven van Bilzen, Borgloon en Tongeren

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Evenementen - Rijksarchief te Hasselt

Op 28 november 2014 stelde het Rijksarchief te Hasselt aan pers en publiek drie inventarissen voor van de archieven van de controlekantoren van het kadaster in Bilzen, Borgloon en Tongeren.

Het kadaster in een notendop

Het kadaster is een dienst van de Federale Overheidsdienst Financiën die alle onroerende goederen in België inventariseert en bijhoudt. Je zou het kadaster kunnen omschrijven als een burgerlijke stand van onroerende goederen. Kadasterarchieven bevatten de jaarlijkse bijwerking van die goederen, zowel wat rechtspersonen (eigenaars) als fysieke veranderingen van de eigendommen (bv. nieuwbouw) betreft. Ze worden vooral geraadpleegd door openbare besturen, landmeters, studenten geschiedenis, bouwkunde e.d., en door particulieren.  

De nieuwe inventarissen op een rijtje

De inventarissen kunnen gratis worden gedownload in pdf-formaat via onze webshop. Ze zijn ook in papieren versie te koop in het Rijksarchief te Hasselt en in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Bestellen kan via publicat@arch.be.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement