Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Regionale en plaatselijke overheidsinstellingen in Henegouwen en Doornik (en het Doornikerland) tijdens het ancien régime

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/11/2014 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Doornik

In 2009 publiceerde het Rijksarchief een archiefgids over regionale en plaatselijke overheidsinstellingen in Henegouwen en Doornik (en het Doornikerland) tijdens het ancien régime. Voortaan is deze gids ook beschikbaar als e-book!

Dankzij dit werk kunnen onderzoekers zich een duidelijker beeld vormen van de omvang van de archiefbestanden en collecties die in Doornik worden bewaard. De gids bestudeert de “klassieke” politieke en gerechtelijke instellingen (vorst/graaf, kanselarij, “Hôtel”, raad, baljuwschap, burggraven, Staten, steden, enz.), naast  minder gekende instellingen die verband hielden met het territoriale bestuur (betwiste gronden, vrije landerijen) en het financiële, economische en domaniale beheer (bijzondere inkomsten, administratie, munt, rijkswacht) evenals militaire en notariële aangelegenheden.

Het merendeel van het archief van de regionale en plaatselijke instellingen van Henegouwen, Doornik en het Doornikerland ging echter verloren toen het Rijksarchief te Bergen en het gemeentearchief van Doornik in mei 1940 werden gebombardeerd.

De gids telt 571 bladzijden en verscheen in de reeks Studia (nr.119). Hij is te koop in het Rijksarchief te Doornik, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief te Brussel (€ 23,00).

Voor € 9,99 kan u de archiefgids downloaden als e-book.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement