Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Kathedraalarchief Antwerpen verhuist naar het Rijksarchief te Antwerpen (Beveren)

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/09/2014 - Aanwinsten - Rijksarchief te Beveren

Het archief van de Kathedraal van Antwerpen is recent, zoals reeds ruime tijd gepland, verhuisd van de bibliotheek van de Universiteit Antwerpen naar het Rijksarchief te Antwerpen. Gelet op de aanslepende renovatiewerken aan het gebouw van het Rijksarchief te Antwerpen aan de Door Verstraeteplaats, is het Kathedraalarchief naar het Rijksarchief te Beveren gebracht. Dankzij een nauwgezette voorbereiding kon deze klus op amper drie dagen worden geklaard.

Het Kathedraalarchief heeft een omvang van meer dan 500 strekkende meter, bevat een complete kaartenkast en telt meer dan 6000 oorkonden op perkament: belangwekkende kerkarchieven kortom, die u voortaan in het Rijksarchief kan raadplegen.

Het leeuwendeel van dit archiefbestand betreft het archief van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel, dat nog steeds is geordend op basis van een inventaris van het eind van de 15de eeuw. Zo zijn er de 158 capsae Capellanorum (dozen van de kapelanen) en de capsa Rerum extraordinariarum, met documenten over ‘buitengewone zaken’. In de praktijk blijken ‘buitengewone zaken’ de zaken te zijn die inhoudelijk niet pasten in één van de 26 capsae Dominorum, de dozen van de kapittelheren.

De ongemeen rijke verzameling omvat verder nog:

  • archief van de kathedrale kerkfabriek
  • archief van de Gilde van Onze-Lieve-Vrouw-Lof
  • archief van de Sint-Jacobskerk
  • archief van het begijnhof
  • kerkelijke archieven uit Balen en Balen-Hulsen, Berchem (Sint-Willibrordus), Berendrecht, Ekeren, Hove, Nijlen, Oorderen, Pulderbos, Rijkevorsel, Tielen, Wilmarsdonk en Zandhoven
  • hedendaagse archieven van vijf Antwerpse parochies: Onze-Lieve-Vrouw-Boodschap (Luchtbal), Sint-Augustinus, Sint-Jozef, Sint-Laurentius en Sint-Willibrordus
  • cartaria of oorkondenverzamelingen van het cisterciënzerklooster van Sint-Salvator (Pieter Pots), de Zwartzusters, de Kartuizers van het Kiel en van de priorij van Korsendonk
  • een omvangrijke verzameling documentatie

Het Rijksarchief te Antwerpen focust zich na de overdracht primair op de materiële zorg: heel wat archiefbescheiden moeten (her)verpakt worden en bij sommige is een grondige restauratie aangewezen. Parallel worden de beschikbare inventarissen en toegangen herwerkt en online geplaatst.

Wil u in de tussentijd stukken raadplegen? Neem contact op met de verantwoordelijke archivaris van het Rijksarchief te Antwerpen.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement