Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Pauselijke oorkonde uit 1291 naar het Rijksarchief te Gent

Texte petit  Texte normal  Texte grand
27/03/2014 - Aanwinsten - Rijksarchief te Gent

In maart 2014 ontdekten enkele medewerkers van het Katholiek Documentatiecentrum van de Radboud Universiteit Nijmegen in een oude doos een pauselijke oorkonde uit 1291.

De oorkonde vermeldt "Datum apud Urbemveterem nonis augustibus pontificatus nostris anno quator" of vertaald "Gegeven nabij Orvieto op de nonen van augustus in het vierde jaar van ons pontificaat". De nonen van augustus is 5 augustus. Het vierde jaar van het pontificaat van paus Nicolaas IV is 1291. Hij werd paus op 22 februari 1288.

De perkamenten oorkonde handelt over de toestemming van paus Nicolaas IV om het Clarissenklooster Beaulieu in Petegem te stichten en hoort dus thuis in het archief van de abdij Beaulieu, bewaard in het Rijksarchief te Gent.

De overdracht vond snel plaats en het stuk zit intussen veilig en wel opgeborgen in het Rijksarchief te Gent!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement