Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Gids over de intercommunales in België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/10/2012 - Publicaties - Algemeen Rijksarchief

Begin oktober 2012 verscheen bij het Rijksarchief een gids over de intercommunales in België. De publicatie Samen sterk! Intercommunales in België, van oorsprong tot heden bevat de resultaten van een onderzoeksproject, maar ook een repertorium. Het onderzoek bekijkt de evolutie van de intercommunales vanuit diverse oogpunten (geschiedenis, wettelijk kader, fiscaliteit, bedrijvigheden,…). Het repertorium vermeldt de 428 intercommunales die tussen 1895 en 2010 in België werden opgericht.

De intercommunales bleken dankzij hun schaalvergrotingseffect voor heel wat plaatselijke besturen een uitgelezen systeem om hun beleidsopties te kunnen verwezenlijken. Lang voor dit type van samenwerkingsverband wettelijk werd vastgelegd, bestonden trouwens al diverse vormen van samenwerking tussen de gemeenten.   

Aan het einde van de 19de eeuw werd het oprichten van dit type vennootschap wettelijk mogelijk gemaakt, maar het ging dan enkel om verengingen waarvan het voorwerp juridisch was vastgelegd, zoals in de wet van 6 augustus 1897 (oprichting van hospitalen), de wet van 1 juli 1899 (uitbating van buurtspoorwegen) of de wet van 18 augustus 1907 (diensten voor waterverdeling).

Het is pas in 1922, in navolging van de rol die gemeentelijke associaties hadden gespeeld bij de bevoorrading tijdens de oorlog en uit hoofde van eerdere juridische evoluties, dat het principe van de oprichting van intercommunales werd uitgebreid, met als belangrijkste voorwaarde dat hun voorwerp het gemeentelijk belang moest dienen.   

Van dan af kent deze beleidsformule een groot succes en tot in de jaren 1980 blijft het aantal opgerichte intercommunales almaar toenemen. Hun activiteitenradius wordt ook steeds breder en behelst onder meer water, energie, economische expansie, afvalbeheer, leefmilieu financiering, de medische sector,…

De gids

Samen sterk! Intercommunales in België, van oorsprong tot heden bevat de resultaten van een onderzoeksproject, maar ook een repertorium. Het onderzoek bekijkt de evolutie van de intercommunales vanuit diverse oogpunten (geschiedenis, wettelijk kader, fiscaliteit, bedrijvigheden,…). Het repertorium vermeldt de 428 intercommunales die tussen 1895 en 2010 in België werden opgericht en geeft hun voornaamste kenmerken weer.

De publicatie is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be:

SURDIACOURT Nicolas, Ensemble, on est plus fort ! Les intercommunales en Belgique, des origines à nos jours / Samen sterk! Intercommunales in België, van oorsprong tot heden, Reeks Gidsen nr. 80, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2012.
Publicatie 5162, € 50,00 (+ eventuele verzendingskosten)

- Tome I, Etude de l’histoire, des compétences, de l’organisation et du fonctionnement des associations intercommunales de Belgique
- Tome II, vol. 1, Intercommunales en Région wallonne de 1895 à 1969, notices 1 à 132
- Tome II, vol. 2, Intercommunales en Région wallonne de 1970 à 2010, notices 133 à 257
- Tome III, Intercommunales en Région de Bruxelles-Capitale de 1907 à 2010, notices 1 à 44
- Deel IV, vol. 1, Intercommunales in het Vlaams Gewest van 1895 tot 1969, notities 1 tot 79
- Deel IV, vol. 2, Intercommunales in het Vlaams Gewest van 1970 tot 2010, notities 80 tot 185

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement