Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het historisch archief van de Sint-Jozefsparochie in Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/06/2012 - Inventarisatie - Publicaties - Aanwinsten - Rijksarchief te Namen

In 2009 werd het historisch archief van de Sint-Jozefsparochie in Namen overgebracht naar het Rijksarchief te Namen. De inventaris verscheen in 2012.

De geschiedenis van de Sint-Jozefskerk en-parochie

Tijdens het ancien régime fungeerde de Sint-Jozefskerk in Namen niet als parochiekerk. Ze werd gebouwd door de karmelieten ten behoeve van hun nabijgelegen klooster, gesticht in 1622. Dit klooster werd tijdens de Franse Revolutie opgeheven. In 1803 werd de Sint-Jozefskerk de bijkerk van de kerk van Saint-Loup, de parochiekerk van de toenmalige administratieve indeling van Noord-Namen. In 1808 deed ze dienst als parochiekerk van een gedeelte van de stad Namen, een deel van de gemeente Saint-Servais en de buitenwijken Heuvis, Bomel, Petite Herbatte, Saint-Fiacre en Moulin-à-Vent te Bouge. In 1828 schonk pater Sébastien Lebrun, een oud- karmeliet, de kerk aan de kerkfabriek. Ze werd in 1866 gedeeltelijk herbouwd om beter haar functie als parochiekerk te vervullen.

Het parochiearchief

Het parochiearchief van de Sint-Jozefskerk werd van oudsher bewaard in de pastorie in de rue de Fer te Namen. Volgens een overzicht dat het bisdom Namen in 1987 liet opstellen, is niets verloren gegaan.

Omdat de pastorie sinds het overlijden van pastoor Barbier leegstaat en de kerk om veiligheidsredenen tijdelijk is gesloten, werd het archief van de parochie in bewaring gegeven aan het Rijksarchief te Namen. In de pastorie wordt enkel nog het archief van de kerkfabriek bewaard dat dateert van vóór 1980 en waarvan de wettelijke bewaartermijn niet is verstreken, evenals de parochieregisters en de huwelijksdossiers die de huidige priester, eerwaarde Gérard, pastoor van Bomel, nog steeds gebruikt.

Na de overdracht, die plaatsvond in oktober 2009, werd onmiddellijk gestart met de definitieve inventarisatie van het archief. De inventaris rolde in 2012 van de persen en is in papieren vorm te koop in het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Via de webshop kan u de inventaris gratis downloaden.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement