Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Dataverse-meeting in de marge van FOSDEM’20

Texte petit  Texte normal  Texte grand
31/01/2020Algemeen Rijksarchief: Ruisbroekstraat 8, 1000 Brussel (op wandelafstand van Brussel-Centraal)Openingsuren:

De meeting vindt plaats van 13.30u tot 16.00u.

Tarieven: Gratis toegangContact : benjamin.peuch@arch.be -

Het SODA-project organiseert een Dataverse-meeting in de marge van FOSDEM’20.

Dataverse is een open software waarmee gegevens kunnen worden ingezameld, gedocumenteerd en verspreid. Deze software wordt wereldwijd gebruikt door talrijke archiefdiensten, waaronder de vele leden van het Consortium voor Europese archiefgegevens over sociale wetenschappen (CESSDA). Als Belgische vertegenwoordigers binnen CESSDA zijn de SODA-projectmedewerkers een Dataverse-versie aan het uitwerken die aan het eind van de zomer van 2020 operationeel zal zijn.

De vergadering in de marge van FOSDEM’20 biedt de gelegenheid om ervaringen met deze software uit te wisselen en om de Dataverse-gebruikers uit Europa en daarbuiten bij mekaar te brengen. We hebben het genoegen op deze meeting een van de ontwikkelaars van Dataverse te mogen verwelkomen: Philip Durbin van de Universiteit van Harvard.

Programma

Met respect voor het open en vrije karakter van FOSDEM zal de ontmoeting in principe als volgt verlopen: na een voorstelling van de Belgische context zullen de vertegenwoordigers van het Rijksarchief uitleggen waarom voor Dataverse gekozen werd. Ze zullen duiding geven bij hun ervaring als gebruiker van de software, met nadruk op de bijzondere behoeften vanuit het SODA-project. Commentaar en suggesties van de deelnemers zijn altijd welkom.  

Vervolgens worden externe sprekers uitgenodigd om hun ervaring met Dataverse kenbaar te maken. De deelnemers krijgen de mogelijkheid hun eigen versie van Dataverse voor te stellen, hetzij via een presentatie, hetzij via een online demonstratie van hun Dataverse-toepassing. We hopen zo veel mogelijk van elkaar te kunnen leren door te wijzen op de bijzondere eigenschappen van iedere afzonderlijke situatie en door uit te leggen hoe aan de noden van de gebruikers werd voldaan of hoe er op een of andere manier rekening mee werd gehouden.  

Melden we nog dat Philip Durbin op FOSDEM (zondag 2 februari 2020, 14.00u tot 14.15u, ULB - Brussel) een presentatie zal geven over Dataverse, getiteld « Advancing science with Dataverse: Publication, Discovery, Citation, and Exploration of Research Data »,

Praktische info

Drankjes en een lichte maaltijd zijn voorzien. Gratis inkom, mits aanmelding vooraf bij Benjamin Peuch.

Voertaal van de meeting is Engels.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement