Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Burgerlijke stand

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Overlijdensakten:

 • Jonger dan 50 jaar: niet vrij raadpleegbaar 
  • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
 • Ouder dan 50 jaar: vrij raadpleegbaar
  • Via de website van het Rijksarchief
  • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt

Huwelijksakten:

 • Jonger dan 75 jaar: niet vrij raadpleegbaar 
  • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
 • Ouder dan 75 jaar: vrij raadpleegbaar
  • Via de website van het Rijksarchief
  • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt

Geboorteakten:

 • Jonger dan 100 jaar: niet vrij raadpleegbaar 
  • Aanvraag tot inzage indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt.
 • Ouder dan 100 jaar: vrij raadpleegbaar
  • Via de website van het Rijksarchief
  • Via de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de akte is opgemaakt
Wettelijk kader
 • Art. 29 van het Burgerlijk Wetboek (voor uittreksel of kopie)
 • Art. 79 van het Burgerlijk Wetboek (voor genealogische, geschiedkundige of wetenschappelijke doeleinden)
 • Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (B.S. 31 december 2018, art. 166–198 DB Justitie).
 • Het uitvoeringsbesluit van de wet van 21 december 2018, getiteld 'Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen in de akten van de burgerlijke stand en tot verlening van de toegang tot de DABS aan het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën' (gepubliceerd in het B.S. van 31/3/2021) biedt duidelijkheid over (1) de afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand en (2) de raadpleging voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden. Miljoenen akten van de burgerlijke stand uit de periode 1920-1970 online raadpleegbaar maken, zal echter tijd vragen. Lees meer
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement