Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Zoekwijzers

Kleine letters  Normale letters  Grote letters

Zoekwijzers bieden eerste hulp bij algemene onderzoeksvragen en zoekstrategieën, en richten zich daarbij tot een breed publiek van vorsers, amateur-historici, familiekundigen enz.

Ze schetsen het historisch en wetgevend kader waarbinnen archiefdocumenten gevormd zijn, de wijze waarop archieven bewaard werden doorheen de tijd en uiteraard de informatieve waarde die ze bevatten. Ze bieden tevens informatie over onderzoeksmethodes en verwante bronnen.

De zoekwijzers van het Rijksarchief zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief. Een deel van de zoekwijzers is eveneens gratis beschikbaar in pdf-formaat via de webshop van het Rijksarchief (zie rubriek ‘Publicaties’ – Reeks: ‘Zoekwijzers’).

Enkele zoekwijzers op een rijtje:

Zoekwijzers die (voorlopig) enkel in het Frans beschikbaar zijn:

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement