Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Officiële inhuldiging van de nieuwe lokalen van het Stadsarchief Bergen in het gebouw van het Rijksarchief Bergen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
18/09/2023 - Onze gebouwen en leeszalen - Rijksarchief te Bergen

Enkele maanden geleden nam het Stadsarchief Bergen zijn intrek in het gebouw van het Rijksarchief Bergen. Op vrijdag 8 september werd deze verhuis gevierd, in aanwezigheid van de gemeentelijke overheden, de algemeen rijksarchivaris en de voorzitter van het directiecomité van het federaal wetenschapsbeleid.

Een aantal jaar geleden riep de stad Bergen de hulp in van het Rijksarchief om een oplossing te vinden voor haar archiefdienst. Die was gevestigd in een gebouw van de voormalige gemeenteschool, dat niet voldeed aan de hedendaagse bewaringsnormen en onvoldoende plaats had voor het archief dat op middellange termijn zou moeten worden opgenomen.  

Het Rijksarchief ging graag in op de vraag van de stad Bergen, omdat ze kansen biedt op samenwerking en synergieën tussen het Rijksarchief en het Stadsarchief Bergen.  

De drie betrokken partners – de stad Bergen, het Rijksarchief en de Regie der Gebouwen – begonnen vervolgens te onderhandelen. Na afloop van die gesprekken werd een huurcontract ondertekend tussen de Regie der Gebouwen en de stad Bergen. De overeenkomst voorziet dat twee archiefmagazijnen met een totale capaciteit van 5 strekkende km beschikbaar worden gesteld, samen met een lokaal voor documenten met een grote omvang, vooral kaarten en plattegronden, en twee bureaus voor het personeel. Het Rijksarchief en de stad Bergen ondertekenden eveneens een overeenkomst om de praktische modaliteiten te regelen van de samenwerking tussen beide diensten. De verhuis van het Stadsarchief naar het Rijksarchief vond plaats begin 2023.  

De huisvesting van het Stadsarchief Bergen in de lokalen van het Rijksarchief Bergen is een primeur in België wat nauwe samenwerking op archiefgebied betreft tussen de federale staat en een gemeentelijke overheid. Ze komt ten goede aan de onderzoekers die nu makkelijker toegang hebben tot de archiefbestanden. Het archief dat wordt gevormd door de 19 gemeenten die tot Bergen behoren, wordt voortaan op dezelfde plek bewaard en is raadpleegbaar in eenzelfde leeszaal.  

Het Rijksarchief Bergen en het Stadsarchief Bergen zullen bovendien synergieën kunnen ontwikkelen, bijvoorbeeld om gezamenlijke evenementen op te zetten om hun archief te valoriseren. De twee diensten werken bijvoorbeeld vandaag al samen rond een project over de schade die tijdens WO II werd aangericht in Bergen en de provincie Henegouwen. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van de bevrijding wordt in de lente van 2024 hierover een tentoonstelling georganiseerd en een boek gepubliceerd.

        

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement