Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuw online: inventarissen/archieven van de Gentse Sint-Pietersabdij, Sint-Niklaaskerk en Sint-Veerlekapittel

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/03/2022 - Digitalisering - Rijksarchief te Gent

Toen iets meer dan twee jaar geleden de eerste lockdown zich aandiende, werd zoals in alle Rijksarchieven ook in het Rijkarchief Gent de omschakeling naar meer telewerk gemaakt. Als resultaat daarvan, konden grote stappen worden gezet in de zogenoemde “retroconversie”, het omzetten van de bestaande leeszaaltoegangen naar digitale en online doorzoekbare exemplaren. Met hulp van de afdeling DiVa konden op deze manier heel wat archiefinventarissen snel in de zoekrobot worden ingevoerd. Maar een aantal moeilijke gevallen (toegangen met veel kruisverwijzingen naar andere bestanden bijvoorbeeld) bleef voor hoofdbrekens zorgen. Voor twee van deze “lastigaards” werd de klus (integratie in de zoekrobot) recent evenwel geklaard!

Het gaat om toegang K96 op het archief van reeks I van de Gentse Sint-Pietersabdij, aangevuld met de delen en banden uit de andere reeksen in verwijzing (“pro memorie”) én om PAR86, de toegang op de reeks SN, een groot deel van het archief van de Sint-Niklaaskerk en het Sint-Veerlekapittel, die sinds 1614 onder één dak huisden waardoor hun archief tot een ingewikkeld kluwen vermengd raakte.

Als kers op de taart zijn uit beide bestanden heel wat scans online gezet. Het gaat met name om leggers met kaarten én enkele cartularia uit de inventaris van het archief van de Sint-Pietersabdij, in totaal goed voor 77 integrale bestanddeelnummers. Daarnaast zijn ook de acta capituli (de neerslag van de kapittelvergaderingen) van Sint-Veerle voor de periode 1584-1792 en twee registers met een status animarum van de Sint-Niklaaskerk (1715 en 1765) online te bekijken, wat overeenkomt met 19 volledige bestanddelen.

 

Online raadpleging na registratie

Stand van zaken online toegangen Rijksarchief Gent

Tot slot nog even meegeven dat er intussen meer dan 3.000 toegangen op (deel)bestanden uit de collectie van het Rijksarchief Gent online te doorzoeken zijn. Dit betekent dat er nog een honderdtal inventarissen moet worden aangepakt. Maar zoals dat vaak gaat, zijn dit de meer complexe gevallen die niet zo eenvoudig om te zetten zijn. Achter de schermen wordt naarstig verdergewerkt!

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement