Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Brabantse volkstellingen integraal online raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/03/2022 - Onderzoek - Digitalisering - Rijksarchief te Brussel

Het Rijksarchief zet steeds meer in op zijn online aanbod. Vrijwel alle inventarissen kan je intussen van thuis uit raadplegen, en in sommige gevallen ook scans van archiefstukken zelf. Maar hoe kiezen we wat we digitaal beschikbaar maken uit onze collecties van meer dan 350 strekkende km? In 2020 organiseerden we hierover een bevraging bij het publiek. De Brabantse volkstellingen uit de 17de en de 18de eeuw, bewaard in het Rijksarchief Brussel (Vorst), scoorden daarbij erg hoog. Benieuwd wie er in je dorp of stad woonde in die jaren? Of heb je misschien voorouders die er leefden? Neem een kijkje via onze zoekrobot! 

Niet verwonderlijk dat de Brabantse volkstellingen hoog scoorden in de ArchPoll. Het zijn unieke bronnen voor de demografie, de sociale geschiedenis en de genealogie van het oude hertogdom Brabant: een streek die overeenkomt met de huidige provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Rijksarchief hield woord en heeft de Brabantse volkstellingen integraal online gezet! Het gaat om volkstellingen van steden en dorpen uit 1666, 1686, 1693, 1709 en 1554. Voor sommige streken zijn er zelfs tellingen uit 1526, 1553, 1621 en 1659-1660. De bewoners werden met naam en toenaam vermeld, althans de mannelijke bevolking. Vrouwen en kinderen werden niet altijd systematisch vermeld.

Online raadpleging na registratie

Als je in de online inventaris een “oogje” ziet staan, betekent dit dat het archiefbestanddeel gedigitaliseerd is. Via het tabveld “gedigitaliseerde archiefdocumenten” verschijnt het op je scherm.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement