Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Watersnood: redding van het archief van de kerkfabrieken

Texte petit  Texte normal  Texte grand
13/08/2021 - Archiefbeheer - Restauratie - Rijksarchief te Eupen - Rijksarchief te Luik

Na de overstromingen van juli 2021 heeft het Rijksarchief contact opgenomen met een aantal parochies en kerkfabrieken in functie van het redden van hun beschadigde archieven. Weinig kerkfabrieken namen zelf het initiatief om het Rijksarchief te contacteren. Het Rijksarchief kan nochtans hulp en advies bieden. Aarzel dus niet om deze boodschap over te brengen aan de kerkfabriek van je gemeente!

Ongeveer 3 strekkende meter archief van de kerkfabriek van de gemeente Limburg ligt in het Rijksarchief te Luik te drogen met behulp van vloeipapier.

Tot op vandaag hebben echter nog veel te weinig kerkfabrieken zelf het Rijksarchief gecontacteerd om te weten hoe ze kunnen redden wat nog te redden valt en hoe ze kunnen vermijden dat beslissingen worden genomen waardoor de documenten onherroepelijk beschadigd geraken.   

Het Rijksarchief kan nochtans hulp en raad bieden. Aarzel dus niet om deze boodschap over te brengen aan de kerkfabriek van je gemeente!
We herinneren er graag aan dat archief van kerkfabrieken overheidsarchief is en dat deze archieven onder toezicht van het Rijksarchief staan.

Leestip

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement