Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Bijkomende gerestaureerde Luikse oorkonden online

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/01/2021 - Restauratie - Digitalisering - Rijksarchief te Luik

De afgelopen 11 jaar werden meer dan 4.500 oorkonden uit het Rijksarchief te Luik gerestaureerd, met de steun van het Fonds David-Constant. Bijna 1.900 van deze oorkonden zijn intussen online raadpleegbaar. Een kennismaking met de oorkonden van de abdij van Stavelot-Malmedy, de kathedraal van Sint-Lambertus of de Luikse kapittelkerken is zonder enige twijfel een boeiend avontuur!  

Het Rijksarchief te Luik bewaart schriftelijk erfgoed van de hele provincie Luik, waaronder bijna 20.000 perkamenten van vóór 1795. Zo heeft het RA te Luik de rijkste verzameling van middeleeuwse documenten in Wallonië, waaronder het oudste stuk dat werd gecreëerd en wordt bewaard in de regio: een schenkingsakte van Lotharius II uit 862 ten voordele van de abdij van Stavelot. Dit stuk is het op één na oudste document dat het Rijksarchief over heel België bewaart!

Door de tand des tijds, oorlogen en verhuisoperaties geraakten de oorkonden in slechte staat. Een aantal zegels – een zeer broos element – zijn gebroken of gingen verloren. De oorkonden hadden ook te lijden onder manipulaties, vooral bij raadpleging in de leeszaal. Een interventie was hoogdringend.   

Dankzij een jaarlijkse subsidie van € 25.000 van het Fonds David-Constant (dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting) konden tot op vandaag 4.500 oorkonden worden gerestaureerd, zowat 20% van de collectie die wordt bewaard in het Rijksarchief te Luik. Met dit grootschalige restauratieproject willen we de oorkonden op lange termijn in de beste omstandigheden kunnen bewaren. Ze worden ook gedigitaliseerd.  

Er werd voorrang gegeven aan de oudste oorkonden van instellingen die actief waren op het grondgebied van de provincie Luik.

Dit omvangrijke project wordt uitgevoerd met steun van de vzw Celida.

Bijna 1.900 oorkonden kunnen online geraadpleegd worden

In 2020 werden 300 oorkonden toegevoegd van de Sint-Lambertuskathedraal (periode 1233-1331). In twee ervan, uit 1281, verklaren de kapittels van de Sint-Lambertuskathedraal en de kapittelkerk van Saint-Feuillen de Fosses hun wederzijdse broederschap. In een akte uit 1307 beloven de bisschop, de schepenen en de burgers van Luik dat ze het graafschap Loon zullen verdedigen tegen de Luikenaars. Een akte van de stad Sint-Truiden uit 1314 belooft trouw aan de nieuwe instellingen die werden verleend door de bisschop van Luik. Met een andere akte tenslotte excommuniceerden de kapittelkerken van Luik het graafschap Namen. En last but not least, een voorbeeld van middeleeuwse crowdfunding uit 1487, om aflaten te verlenen aan de gelovigen die bijdroegen tot de bouw van het reliekschrijn van Sint-Lambertus.

In 2022 werden 374 oorkonden van de kapittelkerk Sint-Pieter (1228-1778) aan onze online zoekrobotten toegevoegd.

        

To be continued...

Binnenkort komen ook volgende oorkonden online:

  • 330 oorkonden van de kapittelkerk Sint-Denijs (1196-1463)
  • 7 oorkonden van de abdij Beaurepart (1331-1527)
  • 16 oorkonden van de abdij Notre-Dame du Val-des-Écoliers, Luik (1377-1716)
  • 1 zicht op de Sint-Lambertuskathedraal, met het wapenschild van prinsbisschop Gerard van Groesbeek en andere families (1565)
  • 842 oorkonden van de abdij Sint-Jacob (1015-1404)
  • 437 oorkonden van de kapittelkerk Sint-Maarten (1079-1430)
  • 207 oorkonden van de Ambachten van de Stad Luik (1301-1678)
  • 49 oorkonden van de Officialiteit van Luik (1306-1768)
  • 71 oorkonden van de Stad Luik (1277-1794)
  • 315 oorkonden van de kapittelkerk Sint-Jan-Evangelist (1101-1414)

Meer info

Update pagina: 23/03/2022

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement