Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Rijksarchief kan meer dan ooit op zijn vrijwilligers rekenen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
03/05/2020 - Divers

De “minimale dienstverlening” die sinds half maart van kracht is binnen het Rijksarchief belet niet dat  achter de schermen hard gewerkt wordt, ook door onze vrijwilligers! We vroegen hen met spijt in het hart om voorlopig niet naar de leeszalen te komen, maar van thuis uit bleven en blijven ze het stamboomonderzoek in België meer dan ooit mee vooruit helpen. Daarvoor willen we onze vrijwilligers nog eens heel expliciet bedanken! Naast de opvolging van de bestaande projecten (DemoGen, DemoGenVisu, enz.) werden de afgelopen weken ook nieuwe databanken opgestart.

Nieuwe projecten/databanken:

We hebben van de lockdownperiode ook gebruik gemaakt om de databanken die vrijwilligers ons voordien al bezorgd hadden, te updaten:

  • Analyse van huwelijken gesloten tijdens de Eerste Wereldoorlog
  • Analyse van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van Bougnies (1796-1910) 
  • Analyse van geboorteakten van Rèves (1800-1880) 
  • Analyse van geboorte- en overlijdensakten van Strée (1797-1900) 
  • Analyse van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van  Jalhay (1796-1920)
  • Analyse van geboorteakten van Ellezelles (1797-1900)
  • Analyse van de huwelijksakten van Brussel (1559-1796), ter vervollediging van  het reeds bestaande PARMABRUS-project. Je kan de reeds bestaande analyses hier raadplegen.  

De databanken worden geleidelijk online gebracht in de zoekrobot Zoeken naar personen. Je vindt de updates onder de tab Historiek.

Wil je meewerken aan de analyse van de akten van een gemeente? Neem dan contact op met het Rijksarchief van het ambtsgebied van die gemeente. De contactgegevens van alle Rijksarchieven vind je hier.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement