Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het CORVUS-project: toegepaste geschiedenis

Texte petit  Texte normal  Texte grand
19/12/2019 - Onderzoek - Rijksarchief te Leuven

Op 6 december 2019 werd in het Rijksarchief te Leuven het project 'Corvus' gelanceerd. Het project wil een gefundeerd antwoord bieden op de vraag in hoeverre geschiedenis een rol kan spelen in strategische beleidsprocessen en hoe historici en archivarissen hierbij inspiratie, ondersteuning en advies kunnen bieden. De positieve wisselwerking tussen geschiedenis en beleid, tussen verleden en heden, en tussen historici en niet-historici vormt daarbij het centrale uitgangspunt.

Het project loopt vier jaar en is een samenwerking tussen de KU Leuven (promotor: Prof Dr. Violet Soen) en het Rijksarchief (co-promotor: Dr. Bart Willems), met de financiële steun van het FWO.

Corvus is opgevat als een historisch consultancy project. Voor drie deelprojecten – rond grensbeheer, media, en vertrouwen in publieke instellingen – zullen een methodiek en tools uitgewerkt worden die van praktisch nut zijn voor de participerende maatschappelijke partners. Op die manier wil het project zich inschrijven in de toegepaste geschiedenis (applied history). Corvus ging op 6 december 2019 van start met een debat over media, censuur en humor, met comedian Nigel Williams als gastspreker. Diezelfde dag kwamen de maatschappelijke partners en het projectteam (Dr. Bram De Ridder, Julie Wynant en Alexandra Van den Berghe) samen voor de eerste adviesraad, waarop de eerste stappen van het onderzoek werden besproken. Onder meer het benodigde bronnenmateriaal, de methodologie en de deelvraagstellingen stonden als discussiepunten op de agenda.

Vanuit het Rijksarchief te Leuven werkt Julie Wynant op het deelproject over vertrouwen in publieke instellingen, met als maatschappelijke partners het Vlaams Parlement, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, de Vlaamse Justitiehuizen en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Meer info op de projectwebsite.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement