Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

World Digital Preservation Day

Texte petit  Texte normal  Texte grand
29/11/2018 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Het Rijksarchief zet al meer dan tien jaar in op digitale bewaring. Onze betrokkenheid bij een van de belangrijkste uitdagingen voor de 21e-eeuwse archiefsector blijkt zowel uit eigen ontwikkelingstrajecten als uit talrijke nationale en internationale samenwerkingsverbanden rond digitale bewaring waaraan het Rijksarchief deelneemt. Naar aanleiding van World Digital Preservation Day op 29 november 2018 hebben we onze lopende projecten rond digitale bewaring op een rijtje gezet.

 1. SAM / e-depot / e-transfer / New Search (Algemeen Rijksarchief)
  Tussen 2016 en 2018 heeft het Rijksarchief een nieuw archiefbeheersysteem ontwikkeld, getiteld SAM (State Archives Management). Bovendien werd begin 2018 een nieuwe procedure in gebruik genomen voor overdracht van digitaal archief en wordt gewerkt aan het op punt stellen van 100% digitale overdrachtslijsten. Tegelijk met deze uitbreiding van het interne digitale archiveringssysteem is het Rijksarchief ook gestart met de ontwikkeling van nieuwe zoekinterfaces voor het grote publiek, de onderzoekers en de genealogen. Lees meer
   
 2. LTP (BELSPO)
  De POD Wetenschapsbeleid subsidieert de ontwikkeling van een platform voor langetermijnbewaring van de digitale collecties van de federale wetenschappelijke instellingen en het Koninklijk Belgisch Filmarchief (Cinematek). Het Rijksarchief maakt hier sinds 2017 gebruik van. Lees meer
   
 3. Archiving-as-a-Service / AaaS (ONSS/ SMALS)
  In de context van de Government-Cloud en van aansluitende synergieprojecten heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid beslist om haar archiefoplossing voor intern gebruik te laten evolueren naar een mutualiseerbaar platform.Op die manier wordt een elektronische archiveringsdienst (AaaS) aangeboden met bewijskracht voor digitale gegevens, met als doel om ze te benutten en om ze mettertijd toegankelijk te maken. Het Rijksarchief heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van deze dienst en steunt het initiatief tot het delen van informatie binnen de federale overheidsdiensten. Lees meer
   
 4. HECTOR (BRAIN/BELSPO)
  Het HECTOR-onderzoeksproject wil een model ontwikkelen voor de transformatie, de organisatie en het beheer van hybride archiefdocumenten in de Belgische federale administratie. De doelstelling is om de overgang naar een betrouwbaar, veilig en efficiënt e-government te faciliteren. De lopende analyse van dit thema werpt heel wat belangrijke vragen op rond het beheer en het archiveren van hybride archiefdocumenten, waaronder de problematiek van het uitwisselen en bewaren van betrouwbaar elektronisch archief. Lees meer
   
 5. PROMISE (BRAIN/BELSPO)
  Het PROMISE-project is een initiatief van het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek van België en heeft tot doel een federale strategie voor het bewaren van het Belgische web uit te werken. Tijdens het twee jaar durende project werkt het onderzoeksteam een algemene strategie en selectiebeleid voor de te archiveren websites uit, stelt het een wettelijk kader voor om de competenties eigen aan het Rijksarchief en de Koninklijke Bibliotheek van België te bepalen en ontwikkelt het team een prototype van het webarchief, dat zal getest en geëvalueerd worden door een panel van gebruikers. Lees meer
   
 6. SODA (BELSPO)
  Het SODA-project (Social Sciences Data Archive) wil voor de Belgische dienstverlener van het Europese CESSDA-netwerk een archief uitbouwen met operationele gegevens. De diensten die door een data-archief worden aangeboden, zijn opgevat volgens de data life cycle en omvatten inzameling, analyse, archivering, raadpleging en verspreiding voor hergebruik van de gegevens, ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek. Lees meer
   
 7. UGESCO (BELSPO/BRAIN)
  Het UGESCO-project spitst zich toe op vraagstukken rond spatio-temporele metagegevens. De twee voornaamste doelstellingen zijn onderzoek voeren naar de meerwaarde die kan worden geboden door spatio-temporele metadata en deze metadata verrijken, en een webplatform ontwikkelen voor het publiek waarmee de metadata in tijd en ruimte kunnen worden doorzocht. Lees meer
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement