Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van de arbeidsrechtbanken van Bergen en Charleroi is raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
09/02/2018 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Meer dan 120 strekkende meter archief van de arbeidsrechtbanken van Bergen en Charleroi uit de periode 1970-1986, in 2011 en 2015 overgebracht naar het Rijksarchief te Bergen, is geïnventariseerd.

De arbeidsrechtbanken werden opgericht in 1970 en zijn bevoegd voor geschillen i.v.m. arbeidsrecht, sociale zekerheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, enz. Er is een arbeidsrechtbank in elk rechtsgebied van een hof van beroep. België telt in totaal 9 arbeidsrechtbanken: twee in Brussel en een in Nijvel, Luik, Eupen, Antwerpen, Gent, Leuven en Henegouwen. 

Een arbeidsrechtbank kan bestaan uit een of meer afdelingen. De arbeidsrechtbank van Henegouwen bijvoorbeeld heeft zes afdelingen, met zetels in respectievelijk Charleroi, Binche, Bergen, La Louvière, Doornik en Moeskroen.

Het archief van de arbeidsrechtbanken van Charleroi (afdeling Charleroi) en Bergen (afdelingen Bergen en la Louvière), dat wordt bewaard in het Rijksarchief te Bergen, is nu geïnventariseerd. De inventaris kan online worden geraadpleegd. Hij bevat minuten van de zittingsbladen, vonnissen en ordonnanties, rechtsplegingsdossiers, repertoria met bijhorende griffieakten, enz. 

Onderzoekers, maar ook betrokken partijen die met het oog op een proces of een betwisting stukken willen raadplegen of kopiëren van meer dan 30 maar minder dan 100 jaar oud, moeten een gemotiveerde aanvraag richten aan de algemeen rijksarchivaris of aan het diensthoofd van het Rijksarchief in kwestie (in dit geval Bergen). Voor raadpleging van documenten jonger dan 30 jaar is een toelating van de hoofdgriffier van de arbeidsrechtbank vereist.  

Inventaris

De pdf-versie van de inventaris kan worden gedownload door op de titel te klikken.

Leestips

  • Raadpleegbaar ook andere inventarissen van archieven van arbeidsrechtbanken
  • NIEBES Pierre-Jean, QUATTROCCHI Camille, Inventaires des archives des conseils de prud'hommes de Binche, Charleroi, Dour, La Louvière, Pâturages et Soignies et de la commission arbitrale des accidents du travail de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr. 86, publ. nr. 4624, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2007. De inventaris is te koop voor € 6,50 (+ eventuele verzendingskosten) bij het Rijksarchief te Bergen of via publicat@arch.be.
www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement