Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Antwerpse en Limburgse notitie- en strafuitvoeringsregisters van het voormalige militair gerecht tijdelijk naar Brussel overgebracht

Texte petit  Texte normal  Texte grand
15/11/2017 - Divers - Rijksarchief te Hasselt - Rijksarchief te Beveren - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Sinds juli 2017 wordt het grootste deel van de archieven van het voormalig militair gerecht bewaard in het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier. Om opzoekingen in de archieven uit de repressieperiode van de Krijgsraden/Krijgsauditoraten van onder meer de ressorten Antwerpen, Turnhout, Mechelen, Hasselt en Tongeren te vergemakkelijken, zijn voorlopig een aantal notitie- en strafuitvoeringsregisters vanuit het Rijksarchief te Antwerpen-Beveren en vanuit het Rijksarchief te Hasselt overgebracht naar het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement