Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Archief- en Bibliotheekwezen in België publiceert nieuw nummer over de archieven van de jeugdbewegingen in België

Texte petit  Texte normal  Texte grand
10/06/2017 - Publicaties

In haar tijdschrift publiceert Archief- en Bibliotheekwezen in België (ABB) bijdragen in verband met archivistiek, bibliotheconomie en alle aanverwante disciplines. Het nieuwste nummer richt de schijnwerpers op de archieven van de jeugdbewegingen in België.

Wel zeventig bewegingen en koepelorganisaties die tussen 1850 en 1970 actief waren in ons land komen daarbij aan bod. Alle bijdragen, geschreven door deskundigen ter zake, bevatten een selectieve bibliografie (met gepubliceerde en onuitgegeven werken), een kort historisch overzicht, een beschrijving van de bewaarde archieven, en een lijst van publicaties gerealiseerd door de betrokken jeugdbeweging (tijdschriften, infobladen, lied- en spelboeken et cetera).

Met dit referentiewerk wil ABB tegemoet komen aan vragen van beroepshistorici, van studenten en leraren geschiedenis, van pedagogen, sociologen, politicologen, journalisten, archivarissen, documentalisten en … van leden en oud-leden van de bewegingen!

Dé doelstelling is het onderzoek naar het populaire fenomeen van de jeugdbeweging te stimuleren.

Bestellen?

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement