Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Inventaris van het archief van graaf Hubert Pierlot

Texte petit  Texte normal  Texte grand
06/06/2017 - Inventarisatie - Algemeen Rijksarchief

Hubert Pierlot leidde van 1940 tot 1944 de Belgische regering in ballingschap te Londen. Zijn archief wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en is recent geïnventariseerd. Het archief bestrijkt de hele politieke loopbaan van Pierlot, met bijzondere aandacht voor de periode van de Duitse bezetting en de regering in ballingschap (1940-1944).

Hubert Pierlot werd geboren in Cugnon (provincie Luxemburg) en was doctor in de rechten en licentiaat politieke wetenschappen. In 1908 vestigde hij zich als advocaat en op dertigjarige leeftijd meldde hij zich vrijwillig om als infanterist te strijden aan de IJzer. 

Na de Eerste Wereldoorlog, van februari 1919 tot december 1920, was hij kabinetschef van minister Léon Delacroix. Na in 1925 een korte periode te hebben gezeteld in de Kamer, was Pierlot van 1926 tot 1946 provinciaal senator voor Luxemburg en vervolgens voor Aarlen. Hij was ook minister van Binnenlandse Zaken (januari 1934-maart 1935) en minister van Landbouw (januari-maart 1935 ad interim en juni 1936-mei 1938). In februari 1939, toen de oorlogsdreiging reeds over Europa waarde, werd hij Eerste minister.

Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers België binnen. Op 22 oktober van datzelfde jaar nam Pierlot de wijk naar Groot-Brittannië, waar hij tot in 1944 de leiding had over de Belgische regering in ballingschap te Londen. Van september 1944 tot februari 1945 was hij opnieuw Eerste minister. In september 1945 werd hij benoemd tot minister van Staat.

Hubert Pierlot verliet de politiek in 1946. In 1948 verleende een besluit van de Prins-Regent hem de erfelijke titel van graaf. Hubert Pierlot overleed in december 1963 op tachtigjarige leeftijd.

Archief

Het archief van Hubert Pierlot wordt bewaard in het Algemeen Rijksarchief en beslaat de periode 1914-1972. Het archiefbestand documenteert de volledige politieke loopbaan van Pierlot, met bijzondere aandacht voor de periode van de Duitse bezetting en de regering in ballingschap (1940-1944). Heel wat stukken over de vooroorlogse periode, de bevrijding en de jaren na de oorlog hebben eveneens een belangrijke historische waarde. Zeldzaam, en dus des te waardevoller, zijn onder meer zijn persoonlijke documenten en de stukken over de familie van Pierlot. 

Vanaf 1 januari 2019 zal dit archief vrij raadpleegbaar zijn. Tot die datum kunnen de documenten enkel geraadpleegd worden mits een voorafgaande schriftelijke toelating van de algemeen rijksarchivaris en na advies van de rechthebbenden.

Inventaris

De inventaris (65 blz.) kwam tot stand met de steun van de Fondation Pierlot. Hij is te koop voor € 4,00 (+ eventuele verzendingskosten) in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicatpublicat@arch.be@arch.be, maar kan ook gratis worden gedownload als pdf.

BERNARDO Y GARCIA Luis Angel, Inventaire des archives d’Hubert Pierlot (1914-1972 (principalement 1940-1945)), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 615, publicatie nr. 5684, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017.

Leestips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement