Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Een rijk geïllustreerd boek over de stadsontwikkeling van Namen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
28/03/2017 - Publicaties - Rijksarchief te Namen

In 2014 nam de vzw Archives photographiques namuroises haar intrek in het gebouw van het Rijksarchief te Namen, een nabuurschap dat ook leidde tot vruchtbare samenwerking. Op 28 maart 2017 verscheen de publicatie Une ville en chantier ! Het boek, waarvan de helft uit beeldmateriaal bestaat, biedt een politieke kroniek van Namen van 1830 tot 1976.

Het boek biedt een politieke kroniek van Namen van 1830 tot 1976, t.t.z. de periode uit de Belgische geschiedenis vanaf het ontstaan van Namen als gemeente tot de vorming van Groot-Namen.  De auteur, Claude Hellas, schetst een tijdvak waarin de gemeentemandatarissen een “kritisch beleid” voerden. Van 1830 tot 1976 was Namen regelmatig ondergedompeld in politiek gekrakeel en de lokale pers bracht de meningsverschillen tussen katholieken, liberalen en socialisten naar buiten.
Het boek Une ville en chantier ! laat ook zien dat de stad al die tijd ruimtelijk ingrijpende veranderingen onderging, wat leidde tot heftige debatten tussen enerzijds hen die het verleden koesterden en het stedelijk erfgoed wensten te bewaren en anderzijds de voorstanders van afbraakwerken die nodig waren om Namen een nieuw gezicht te geven. Het boek schenkt ook aandacht aan de vernielingen uit de beide wereldoorlogen, die eveneens hun stempel hebben gedrukt op de ruimtelijke ordening.

Het boek

Het boek bestaat voor de helft uit tekst en voor de helft uit (journalistiek) beeldmateriaal. De lezer maakt als het ware een reis door de tijd en krijgt een zicht op de stadontwikkeling van Namen.
Het boek is voor € 28 te koop in het Rijksarchief te Namen, in de betere boekhandel of op bestelling door € 33 (verzendingskosten inbegrepen) over te schrijven op rekeningnummer BE59 0013 5696 4726 van de vzw Archives photographiques namuroises, met vermelding van naam en adres.

HELLAS C., Namur, une ville en chantier. Chronique politique illustrée de Namur 1830-1976, Archives Photographiques Namuroises, Namen, 2017. Bekijk hier een uittreksel uit het boek

Kijktips

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement