Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Digitale langetermijnbewaring: het Rijksarchief neemt het voortouw

Texte petit  Texte normal  Texte grand
24/02/2017 - Digitalisering - Algemeen Rijksarchief

Belspo en de Federale Wetenschappelijke Instellingen werken reeds een tiental jaar met een gezamenlijk Digit-programma voor het digitaliseren van de collecties. Het project bestaat uit drie luiken. Naast de eigenlijke digitalisering is er de aanzet tot de ontwikkeling van gezamenlijke tools voor de valorisatie van de gedigitaliseerde collecties, evenals een programma voor hun langetermijnbewaring (LTP- Long Term Preservation).

Als bewaarinstelling zet het Rijksarchief vooral in op dit laatste aspect. Het Rijksarchief was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een systeem dat kan garanderen dat gegevens op lange termijn op authentieke en leesbare manier bewaard kunnen worden.

Bij het opslaan van de gegevens wordt ook alle nodige informatie geïntegreerd die het mogelijk maakt ze later te kunnen interpreteren, de zogenaamde “metadata”. Het programmeren, het testen en het valideren van het systeem vonden plaats in 2016 en sinds 15 januari 2017 is het volledig operationeel.

Het Rijksarchief wil in dit systeem geleidelijk aan digitale referentieversies opnemen van de collecties die werden gedigitaliseerd in het kader van het Digit-programma, evenals de collecties die (gedeeltelijk) enkel in digitale vorm bestaan.

Om hun toegankelijkheid op lange termijn te waarborgen, worden de collecties degelijk gedocumenteerd en worden de gebruikte digitale formaten gestandaardiseerd. Het Rijksarchief maakt voor dit laatste enkel gebruik van open en duidelijk beschreven formaten.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement