Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Personeelsdossiers van magistraten en ministeriële officieren (1830-1920) raadpleegbaar

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/02/2017 - Inventarisatie - Algemeen Rijksarchief

Alle Belgische dossiers uit de periode 1830-1920 over de loopbanen van magistraten, personeelsleden van hoven en rechtbanken, ministeriële officieren en openbare ambtenaren (zoals onder meer notarissen, deurwaarders en procureurs en advocaten bij het Verbrekingshof) kunnen vanaf nu worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief in Brussel. De dossiers gaan bijna uitsluitend over benoemingen, vervangingen, de inrichting of afschaffing van functies, opverlofstellingen, ontslagen en tuchtmaatregelen.

Wie belangstelling heeft voor de geschiedenis van de magistratuur en het notariaat kent wellicht de inventaris uit 1960 van het archief van het secretariaat-generaal van het ministerie van Justitie, waarin de individuele dossiers worden vermeld over de benoeming, de genomen tuchtmaatregel(en) of het ontslag van duizenden rechters, notarissen, procureurs en deurwaarders uit de periode 1830-1914. Het archiefbestand was echter onvolledig en een deel ervan was nog niet ontsloten, maar een pas verschenen inventaris heeft daar verandering in gebracht!  

Voortaan zijn alle dossiers van het gerechtelijk personeel en de ministeriële officieren (notarissen, procureurs, deurwaarders, enz.) die tussen 1830 en 1920 werden geopend (en bewaard zijn gebleven) gemakkelijk toegankelijk. De nieuwe inventaris bestrijkt ook de periode van WO I en de eerste naoorlogse jaren en biedt onder meer inzicht in de procedures waarmee collaborateurs werden bestraft.

Kortom, een onmisbare publicatie voor onderzoek naar de geschiedenis van de werking van de Belgische Justitie. In de loop van 2017 volgt ook een inventaris voor de dossiers uit de periode 1920-1945.

De dossiers van de magistraten en ministeriële officieren kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Inventarissen

De inventaris telt 204 bladzijden en kan gratis worden gedownload in pdf.

AMARA Michaël, FUNCK Quentin en LINOS Marie, Inventaire des archives du Ministère de la Justice : Secrétariat général : Dossiers des magistrats et officiers ministériels : Série I (Supplément) (1830-1962), reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief nr. 617, publicatienr. 5694, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2017.

De inventaris die verscheen in 1960 (publicatienr.199) kan eveneens online worden geraadpleegd.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement