Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Nieuw dubbelnummer van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

Texte petit  Texte normal  Texte grand
02/02/2017 - Publicaties - CegeSoma – Studiecentrum Oorlog en Maatschappij

Het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, uitgegeven door het CegeSoma, is het belangrijkste wetenschappelijke tijdschrift voor Belgische hedendaagse geschiedenis. Ook de zes bijdragen in het nieuwe dubbelnummer (3-4) spitsen zich weer toe op vernieuwend onderzoek.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: de magistratuur en het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog (NL), de band tussen vruchtbaarheid en economische ontwikkeling in Wallonië (18de - 20ste eeuw) (FR), het debat over de mythe van de Belgische francs-tireurs tijdens de Eerste Wereldoorlog (Duits), de electorale hervormingen in België en Nederland na 1945 (NL), de rol van de overheid in de voedselveiligheid (2de helft van de 19de eeuw) (FR) en de impact van de zogenaamde ‘mechanografie’ op de ontwikkeling van de sociale zekerheid (na 1945) (NL).

We zijn nu halverwege de herdenkingsgolf van 14-18 en daarom is de rubriek ‘Debat’ aan de herdenkingen van de Groote Oorlog gewijd. Enerzijds wordt kritisch gereflecteerd op het fenomeen van de herdenkingen zelf, anderzijds wordt ook aandacht besteed aan nieuwe onderzoeksthema’s waarbij we de verspreiding van deze kennis over WOI in vraag stellen.

 Meer info op de website van het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement