Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Handelingen van de studiedag ‘Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
17/01/2017 - Publicaties

Op 30 april 2015 organiseerden het Rijksarchief, de Koninklijke Militaire School, de Université Catholique de Louvain en het CegeSoma in het kader van de interuniversitaire attractiepool Justice & Populations een internationale studiedag over het militair gerecht. De handelingen van deze studiedag zijn intussen van de persen gerold.

Sinds 1 januari 2004 is het militair gerecht in vredestijd afgeschaft in België. Deze hybride instelling verleende tot dan een uitzonderingsrechtspraak. Haar geschiedenis werd lang over het hoofd gezien, maar recent herleefde de interesse. Interessante archiefbestanden (19de en 20ste eeuw) van het Krijgshof, de krijgsraden en hun krijgsauditoraten werden de laatste jaren in het Rijksarchief ontsloten. Deze bronnen openen veelbelovende onderzoeksperspectieven en leveren tevens verklaringen voor een aantal hedendaagse debatten.

Op 30 april 2015 organiseerden het Rijksarchief, de Koninklijke Militaire School, de Université Catholique de Louvain en het CegeSoma in het kader van de interuniversitaire attractiepool Justice & Populations: The Belgian Experience in International Perspective een internationale studiedag over het militair gerecht. De studiedag maakte een stand van zaken op van de beschikbare archieven en onderzoeksinstrumenten en bracht de recente onderzoeksresultaten van historici en juristen onder de aandacht die de kennis verdiepen over deze instelling, haar actoren en haar banden met de bevolking in vrede- en in oorlogstijd sinds 1830.

Met behulp van de publicatie van twaalf bijdragen die op de studiedag van op 30 april 2015 aan bod kwamen, kunnen onderzoekers aan de slag met een reeks veelbelovende onderzoeksperspectieven!

De handelingen

BOST Mélanie, DROSSENS Paul en HORVAT Stanislas (eds.), Bronnen en onderzoeksperspectieven in verband met het militair gerecht, Reeks Justice & Society nr. 7, publicatienr. 5682, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 15,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Deze publicatie is te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of kan besteld worden via publicat@arch.be.

Klik hier voor de inhoudstafel van deze publicatie.

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement