Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het parochiearchief van Daussoulx is geïnventariseerd

Texte petit  Texte normal  Texte grand
12/12/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Namen

Het parochiearchief van Daussoulx bestaat uit een collectie plattegronden, bestekken, brieven, huwelijksdossiers, boekhoudkundige stukken, enz. uit de periode 1857-2000. De documenten ouder dan 30 jaar die geen privacygevoelige gegevens bevatten, zijn vrij raadpleegbaar in het Rijksarchief te Namen.

De Sint-Jozefkerk van Daussoulx (1859) werd in 1878 de hoofdzetel van een parochie en in dezelfde periode (1878-1879) kreeg de gemeente ook een kerkfabriek. Sinds de gemeentefusies maakt Daussoulx deel uit van de stad Namen.

Het parochiearchief van Daussoulx beslaat de periode 1857-2000 en is tamelijk volledig, zodat de geschiedenis van de parochie-instellingen nauwkeurig kan worden gereconstrueerd. Het archief bevat onder meer documenten – bestekken, plattegronden, briefwisseling, enz. – over de bouw van en renovatiewerken aan de kerk en de pastorie. Naast stukken over de boekhouding van de parochie bevat het archief ook een reeks huwelijksdossiers.

Het parochiearchief van Sint-Jozef te Daussoulx werd in 2014 overgebracht naar het Rijksarchief te Namen.

Documenten ouder dan 30 jaar die geen privacygevoelige gegevens bevatten, zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal van het Rijksarchief te Namen. De parochieregisters worden onder verantwoordelijkheid van de priester bewaard in de pastorij.

De inventaris

De inventaris telt 23 blz. en is te koop in het Rijksarchief te Namen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload.

BODART Emmanuel en STAUDER Fred, Inventaire des archives de la paroisse de Daussoulx ((1857) 1889-2000), reeks Inventarissen Rijksarchief te Namen nr. 107, publ. nr. 5666, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 4,00 (+ eventuele verzendingskosten).

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement