Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Rijksarchief werkt mee aan ‘Brugge in 100 objecten’

Texte petit  Texte normal  Texte grand
25/04/2016 - Divers - Rijksarchief te Brugge

Het Brugse Gruuthusemuseum, sinds juli 2014 gesloten voor een grondige restauratie, lanceerde op 11 maart 2016 de reeks ‘Brugge in 100 objecten’. Het project brengt 100 erfgoedobjecten samen die belangrijke gebeurtenissen, evoluties of personen uit de geschiedenis van Brugge incarneren. Het Rijksarchief te Brugge is als lokale erfgoedpartner vanzelfsprekend op de afspraak. Zo werd op 22 april 2016 een ‘crimineel examinatieboek’ van de schepenbank van Brugge uit de jaren 1633-1637 voorgesteld, bewaard in het Rijksarchief te Brugge.

De reeks ‘Brugge in 100 objecten’ vormt de aanloop naar de opening van het vernieuwde Gruuthusemuseum als stadsmuseum in 2018. Het project brengt 100 erfgoedobjecten samen die belangrijke gebeurtenissen, evoluties of personen uit de geschiedenis van Brugge incarneren, van de vroegste sporen van bewoning tot het begin van de 21ste eeuw. Geschiedenis wordt daarbij breed bekeken: politiek, religieus, economisch, cultureel,… met oog voor het dagelijks leven én de grote gebeurtenissen.

Elke week, telkens op vrijdag, wordt een object voorgesteld op de blog http://bruggein100objecten.wordpress.com en in het regionale weekblad Brugsch Handelsblad, één van de regionale edities van de Krant van West-Vlaanderen. Er wordt bewust geen chronologisch verhaal  verteld. Dat maakt het elke week net iets spannender. Het eerste onderwerp stond op 11 maart 2016 in de kijker en in het voorjaar van 2018 is het honderdste object aan de beurt, aan de vooravond van de opening van het vernieuwde Gruuthusemuseum.

De 100 geselecteerde objecten komen niet enkel uit de collectie van het Gruuthusemuseum, maar worden wel allemaal bewaard op Brugs grondgebied en komen uit de collecties van het Groeningemuseum, het Sint-Janshospitaal, Raakvlak, de Openbare Bibliotheek, het Stadsarchief, het Rijksarchief, de Provinciale Bibliotheek, kerken, kloosters en andere erfgoedbewaarders.

De reis langs zowel klassiekers als verborgen parels houdt dus ook halt in het Rijksarchief te Brugge. Zo werd op 22 april 2016 een in het Rijksarchief bewaard ‘crimineel examinatieboek’ van de schepenbank van Brugge uit de jaren 1633-1637 voorgesteld. Daarin zijn onder andere de verslagen opgenomen van de verhoren en folteringen die vijf  Brugse vrouwen in 1633-1635 ondergingen op verdenking van hekserij. Slechts één van hen kon de uitputtingsslag doorstaan, bleef hardnekkig ontkennen en kon zo ontkomen aan de doodstraf die de vier anderen te beurt viel. Recent werden in Brugge nog enkele straten genoemd naar de slachtoffers van die heksenwaan.

Het vermelde register uit het Brugse Rijksarchief is van 25 februari tot 26 juni 2016 ook te zien op de tentoonstelling “De heksen van Bruegel” in het Sint-Janshospitaal in Brugge. Meer info over deze expo op www.museabrugge.be

Het boeiende traject van ‘Brugge in 100 objecten’ verder volgen? Ontdek elke vrijdag een nieuw object via het Brugsch Handelsblad, de blog http://bruggein100objecten.wordpress.com of de website www.gruuthusemuseum.be.

       

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement