Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het Union Minière- archief over de ontginning van Katangese kopermijnen

Texte petit  Texte normal  Texte grand
14/04/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier

Het Algemeen Rijksarchief 2 - depot Joseph Cuvelier bewaart 111 strekkende meter archief van de vennootschap Union Minière. Welke onderzoekspistes opent dit? Het archief is vooral interessant voor de studie van de geschiedenis van de non-ferronijverheid, maar ook voor onderzoek naar de koloniale geschiedenis, de sociale en medische geschiedenis, de geschiedenis van wetenschap en techniek of de internationale geschiedenis. Twee inventarissen zorgen voor de ontsluiting van het Union Minière-archief.

Het Algemeen Rijksarchief 2 – depot Joseph Cuvelier bewaart 111 strekkende meter archief van Union Minière. De vennootschap Union Minière Haut Katanga (UMHK), opgericht in 1906, baatte meer dan 50 jaar in Katanga (Congo) belangrijke koper- en andere ertsmijnen uit. In 1967 werden de activa van het bedrijf door de Congolese Staat genationaliseerd. Nadien werd de vennootschap, intussen omgedoopt tot Union Minière, binnen de Generale Maatschappij een holding voor de activiteiten in de non-ferrosector. In 1981 werd de vennootschap met zetel in Brussel ontmanteld om een nieuwe op te richten. Het nieuwe Union Minière werd in 1989 opgeslorpt door ACEC en werd Acec-Union Minière s.a en later, in 2001, Umicore.

In 1989 werd door toedoen van de Vereniging voor het behoud en de exploitatie van de Belgische industriële archieven (vandaag de VVBA of Vereniging voor de Valorisatie van Bedrijfsarchieven) een groot deel van het archief van de vennootschap die in 1981 werd ontbonden, aan het Rijksarchief geschonken. In 2008 kwam ook het archief van Umicore in het Rijksarchief terecht.

Het archief

Het archief van Union Minière is vooral interessant voor de studie van de geschiedenis van de non-ferronijverheid, maar ook voor onderzoek naar de koloniale geschiedenis, de sociale en medische geschiedenis, de geschiedenis van wetenschap en techniek of de internationale geschiedenis.

Een eerste reeks archieven bevat de statuten, concessies, overeenkomsten met derden, verslagen van algemene vergaderingen, van vergaderingen van de raad van bestuur, van het technisch comité en het permanent comité, archief van directie- en kaderleden en van diverse diensten. Daarnaast zit in deze reeks ook archief van de geologische dienst te Brussel, die studies uitvoerde in Congo, Spanje, Mexico, Canada en België.

Het grootste deel van de archieven uit de tweede reeks dateren van de periode 1940-1970. Vele dossiers gaan over de productieactiviteiten van Union Minière Haut Katanga tijdens de Tweede Wereldoorlog. De onderneming verkocht al het geproduceerde koper, tin, kobalt en mangaan aan de geallieerden. Een aantal dossiers handelt over de verkoop van uranium aan de Verenigde Staten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De tweede reeks bevat ook archief van dochterondernemingen zoals Sogefor, Afrimet en Chimexplo.

Het merendeel van het archief dat in de inventarissen aan bod komt, is ouder dan 30 jaar en dus vrij raadpleegbaar.

De inventarissen

De inventarissen zijn te koop in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief, in het Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier of kunnen besteld worden via publicat@arch.be. Ze kunnen ook gratis worden gedownload door op de titel van de betrokken inventaris te klikken.

BRION René en MOREAU Jean-Louis, Inventaire des archives du Groupe Union Minière (1821-1987) : Première série, reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier nr. 29, publicatie nr. 5491, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2015, € 2,00 (+eventuele verzendingskosten).

BRION René en MOREAU Jean-Louis, Inventaire des archives du Groupe Union Minière (1904-1987) : Deuxième série, reeks Inventarissen Algemeen Rijksarchief 2 - Depot Joseph Cuvelier nr. 31, publicatie nr. 5564, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 4,50 (+ eventuele verzendingskosten).

Lees ook

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement