Rijksarchief in België

Ons collectief geheugen !

FR | NL | DE | EN
Menu

Het archief van Pont-à-Celles en deelgemeenten

Texte petit  Texte normal  Texte grand
05/04/2016 - Inventarisatie - Publicaties - Rijksarchief te Bergen

Sinds 1976 maken de dorpen Buzet, Liberchies, Luttre, Obaix, Thiméon en Viesville deel uit van de gemeente Pont-à-Celles. Bijna 14 meter archief m.b.t. tot deze dorpen, in 2003 overgedragen aan het Rijksarchief, is dankzij een nieuwe inventaris voortaan beschikbaar voor onderzoek.

Op 7 december 1982 ging een groot deel van het archief van de fusiegemeente Pont-à-Celles (Buzet, Liberchies, Luttre, Obaix, Thiméon, Viesville en Pont-à-Celles) verloren bij een brand in het gemeentehuis. Het resterende archief werd in de daaropvolgende jaren in zeer slechte omstandigheden bewaard in de vochtige kelder van het gebouw. Archief dat vóór de gemeentefusies gevormd werd, kwam in 2003 in het Rijksarchief te Bergen terecht. In januari 1973 was het archief van de gemeente Thiméon ook al ten dele in de vlammen opgegaan bij een brand in het gemeentehuis, en het archief van Obaix ging grotendeels verloren in 1940. De meeste nog overgebleven documenten hebben betrekking op de 20ste eeuw.

Pont-à-Celles: De 11,6 strekkende meter archief bevat registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad (1844-1976) en het college van burgemeester en schepenen (1850-1976), bevolkingsregisters van 1847 tot 1980, twee vreemdelingenregisters voor de periode 1911-1970, een aantal losse dossiers over fiscaliteit, verkiezingen, het organiseren van tombola’s, de niet-bevaarbare waterlopen, het aanleggen van gasleidingen, ruimtelijke ordening en de voogdij over de kerkfabriek.

Buzet: In de 2,25 strekkende meter archief zijn registers terug te vinden met de beraadslagingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen van 1880 tot 1976, bevolkingsregisters van 1921 tot 1980 (zonder index), een dossier over openbare werken en een reeks dossiers over werken aan de parochiekerk Sint-Martinus.

Liberchies: Het dorp Liberchies werd in 1964 bij Luttre gevoegd en fuseerde vervolgens in 1976 met Pont-à-Celles. De 2,7 strekkende meter archief van Liberchies omvat voornamelijk registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad (1831-1964) en het schepencollege (1849-1964), bevolkingsregisters voor de periode 1867-1970, plattegronden met de gemeente-eigendommen van 1865 tot 1923 en enkele dossiers over landbouw en openbare werken.

Obaix: Obaix fuseerde in 1976 met Pont-à-Celles. In de 3,7 strekkende meter archief van Obaix zitten registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad (1825-1976) en het schepencollege (1872-1976), bevolkingsregisters voor de periode 1847-1980, een vreemdelingenregister voor de periode 1921-1974, een aantal losse dossiers over de deelname aan intercommunales, over financiën, wegenwerken, waterlopen, elektriciteitsverdeling, tv-distributie, ruimtelijke ordening en voogdij over de kerkfabrieken.

Luttre: Luttre maakte reeds in 1795 deel uit van Pont-à-Celles, werd in 1841 een aparte gemeente, om tenslotte bij de gemeentefusies van 1976 opnieuw bij Pont-à-Celles aan te sluiten. De 5,9 meter archief bevat registers met de verslagen en de beraadslagingen van de gemeenteraad (1850- 1976) en het college van burgemeester en schepenen (1908-1976), bevolkingsregisters voor de periode 1847-1980, een vreemdelingenregister voor de periode 1920-1969, dossiers over de wegenwerken in de buurt van het station tijdens de jaren 1970, dossiers over de afbraak van krotten en onbewoonbaar verklaarde gebouwen tussen 1955 en 1981, een aantal losse dossiers over de gemeentefusies, over de deelname aan intercommunales, het beheer van het gemeentelijk erfgoed, de begraafplaats, de verkiezingen, de verdeling van gas en elektriciteit, ruimtelijke ordening en de voogdij over de kerkfabrieken.

Thiméon: Welke documenten bevat de 4,5 strekkende meter archief van Thiméon? Bevolkingsregisters voor de periode 1847-1980, militieregisters van 1815 tot 1922, een register met de beraadslagingen van het schepencollege van 1925 tot 1954, vijf registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad van 1921 tot 1976, een volume met kadastrale leggers uit de 19de eeuw, dossiers over de toelating tot het optrekken van gevaarlijke inrichtingen (vooral na 1970, en voornamelijk over gasreservoirs voor huishoudelijke verwarming), een aantal losse dossiers over de gemeentefusies, de deelname aan intercommunales, de pacht van jachtrecht op gemeenteterreinen, de verkiezingen, wegenwerken, waterdistributie, de aanleg van gasleidingen, het beheer van de gemeentebibliotheek en de voogdij over de kerkfabriek.

Viesville: Tijdens het ancien régime was Viesville de zetel van een van de negen baljuwschappen van het graafschap Namen. In 1976 werd Viesville gefuseerd met Pont-à-Celles. De 7,6 strekkende meter archief bevat registers met de beraadslagingen van de gemeenteraad (1853-1976) en het schepencollege (1880 à 1976), bevolkingsregisters voor de periode 1891 tot 1980, registers met de inschrijving van dienstplichtigen van 1862 tot 1910, een aantal belangrijke dossiers m.b.t. de toelating voor het bouwen van gevaarlijke inrichtingen (vooral na 1950 en voornamelijk voor depots met propaangas voor huishoudelijke verwarming), een aantal goed gedocumenteerde dossiers over het onderhoud en de reiniging van de niet-bevaarbare waterlopen, een aantal losse dossiers zoals bijvoorbeeld over de aanleg van het elektriciteitsnet van Viesville, een register van 1941-1943 met de lijst van de inwoners die beroep mochten doen op de bevoorrading, en tenslotte ook een aantal stukken m.b.t. de voogdij over de kerkfabriek.

De inventaris

De inventaris is te koop in het Rijksarchief te Bergen, in de archiefwinkel van het Algemeen Rijksarchief of via publicat@arch.be. Hij kan ook gratis worden gedownload.

HONNORÉ Laurent, (in samenwerking met) JONAS Léna en ROUCOU Maryse, Inventaires des archives des communes de Buzet, Liberchies, Luttre, Obaix, Pont-à-Celles, Thiméon et Viesville : Dépôt 2003 (XIXe-XXe siècles), reeks Inventarissen Rijksarchief te Bergen nr.133, publicatie nr. 5563, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 2016, € 7,00 (+ eventuele verzendingskosten).

Ontdek meer publicaties van het Rijksarchief op http://webshop.arch.be

www.belspo.be www.belgium.be e-Procurement